Môžu sa počas výpovednej doby čerpať dovolenka?

Zodpovedané
26. feb 2024

Dobrý deň,

zamestnávateľ mi zrušil pracovnú pozíciu z oranizačných dôvodov. Odpracovaných mám 14 rokov. Momentálne som na rodičovskej dovolenke a ponúkli mi ukončenie PP výpoveďou alebo dohodou. Bola som prístupná dohode o ukončení PP z org.dôvodov za podmienok:
4-násobku platu vzhľadom na odpracované roky (podľa ŽP) a 2-násobku priemerného platu podľa kolektívnej zmluvy.

Avšak 2 násobok priemerného platu podľa kolektívnej zmluvy mi nechcú vyplatiť. Zaujali stanovisko, že ak nevezmem dohodu, dajú mi výpoveď s 2-mesačnou výpovednou dobou, počas ktorej mi vykážu všetky moje dni dovolenky (cca 60 dní).

Majú na to právo?

Môžu sa počas výpovednej doby čerpať moja dovolenka?

Počas 2-mesačnej výpovednej doby mi nemajú vyplatiť odmenu za dva mesiace a následne mi dať výpoveď, kde budem mať nárok na 3-násobok podľa ŽP a zároveň 2 násobok podľa kolektívnej zmluvy?

Ďakujem

Dobrý deň,

otázka je vhodnejšia pre právnu poradňu.

Riadite sa Zákonníkom práce a aj kolektívnou zmluvou. Záleží kedy Vám končí rodičovská dovolenka. Zamestnávateľ síce určuje čerpanie dovolenky, ale pokiaľ by ste boli aj počas výpovednej lehoty stále na rodičovskej dovolenke, teda stále by ste mali nárok na jej čerpanie a byť na RD, museli by Vám RD zrušiť, aby sa mohla čerpať prípadná dovolenka a s tým by ste určite nesúhlasili.


S prianím pekného dňa,
Lenka