Musím niečo odvádzať zo živnosti popri práci na trvalý pracovný pomer?

Zodpovedané
24. jan 2023

Dobrý deň,

pracujem na TPP a chcela by som si popritom založiť živnosť na občasné privyrobenie si handmade výrobou alebo grafikou.

Ako je to s platením odvodov?

Musím niečo odvádzať, ak za mňa odvody platí zamestnávateľ?

Ďakujem

Dobrý deň,

povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie vzniká v prípade, ak Vaše príjmy zo živnosti prekročia hranicu platnú pre daný rok. Či vzniká povinnosť a výšku odvodov prehodnocuje sociálna poisťovňa na základe podaného daňového priznania. Povinnosť platiť vzniká vždy k 1.7. nasledujúceho roka, čiže u Vás to bude 01.07.2024 ak nepožiadate o odklad DP za rok 2023.

Ako SZČO si môžete popri TPP nastaviť mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne v hocijakej výške, resp. žiadne. Ak budete dosahovať vyššie príjmy zo živnosti, tak výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť nedoplatok. Je na Vás, či budete platiť preddavky alebo nie.

Po podaní daňového priznania Vám môže vyjsť nedoplatok v rámci Ročného zúčtovania ZP. Vypočítajú koľko máte zaplatiť a odpočítajú preddavky, ak ste nejaké platili. Záleží od základu dane za SZČO.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com