Musím požiadať o preplatenie dovolenky?

Zodpovedané
23. mar 2023

Dobrý deň,

ukončili sme so zamestnávateľom po skončení RD pracovný pomer dohodou. Mala som reťazovú MD, počas ktorej mi vznikla dovolenka (25 + 25).

Musím požiadať o jej preplatenie?

Musím splniť nejaké iné podmienky na preplatenie?

Zatiaľ mi nič preplatené nebolo.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

ak ste nečerpali dovolenku, tak pri ukončení pracovného pomeru Vám zostatok nevyčerpanej dovolenky preplatia - § 116 ods. 3 Zákonníka práce.

Ak zamestnávateľ nevyplatil náhradu za nevyčerpanú dovolenku, možno sa jej vyplatenia domáhať aj súdnou cestou, prípadne upovedomiť Inšpektorát práce.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com