Na koľko dní dovolenky mám nárok po materskej a rodičovskej dovolenke?

Zodpovedané
19. aug 2022

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom výpočtu dovolenky.

Na MD som nastúpila 1.12.2020 a trvala do 16.08.2021. Od 17.8.2021 som na rodičovskom príspevku. V októbri 2022 by som opäť mala nastúpiť do zamestnania. Pred nástupom na materskú dovolenku som vyčerpala dovolenku z roku 2020 (20 dní).

Na koľko dní dovolenky mám nárok po návrate do zamestnania po materskej a rodičovskej dovolenke?

Ďakujem

Dobrý deň,

za rok 2020 máte nárok na dovolenku na celú časť ročného nároku. Svoj vek neuvádzate, ani kedy ste porodili, ale nárok do 33 rokov = 20 dní, nad 33 rokov = 25 dní.

Za rok 2020 uvádzate, že ste čerpali 20 dní, je možné, že ste si ju vyčerpali celú. Obdobie kedy ste poberali materskú sa počíta ako dni v práci. V čase, keď ste poberali rodičovský príspevok sa vám nárok na dovolenku môže krátiť pomernou časťou z ročného nároku. Toto obdobie sa počíta do neodpracovaných dní. V roku 2021 ste časť roka boli na MD, a časť na RD. Spolu bolo 251 prac. dní, od 01.01 do 16.08.2021 bolo 157 pracovných dní, od 17.08. do 31.12.2021 = 94 prac. dní. Pokiaľ máte neodpracovaných dní 0 - 99 dní máte nárok na celoročnú dovolenku, pre Vás platí 25 dní.

Čo sa týka roku 2022, záleží koľko dní odpracujete. Pokiaľ by ste mali odpracovaných 0 - 20 dní nárok na dovolenku = 0 dní, odpracovaných 21 - 41 dní = 1/12 z ročného nároku, odpracovaných 42 - 59 dní = 2/12 z ročného nároku.

Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa je najmenej päť týždňov.


S prianím pekného dňa,
Lenka