Na koľko dní dovolenky mám nárok po rodičovskej?

Zodpovedané
16. sep 2023

Dobrý deň,

som zamestnaná na TPP na dobu neurčitú od 03.08.2018. V roku 2019 som bola 10 dní PN. V roku 2020 som otehotnela, vyčerpala som si dovolenku a od 01.07.2020 som bola PN až do 31.12.2020. Od 31.12.2020 som bola na MD a po MD som na RD. RD mi skončí vo februári 2024.

Mám po rodičovskej dovolenke nárok na dovolenku a následne na podporu v nezamestnaní?

Ďakujem

Dobrý deň,

nárok na dovolenku máte aj počas materskej dovolenky. Počas rodičovskej dovolenky už nie.

Dovolenka sa za neodpracovaných prvých 100 dní sa kráti o 1/12, za ďalších 21 dní ďalšia 1/12.

Za rok 2020 sa Vám mohla krátiť dovolenka o 2/12, nakoľko ste na PN boli dlhšie ako 100 pracovných dní - čerpané dni v danom roku.

Za rok 2021 ste na materskej boli predpokladám do cca 25.08.2021, neuvádzate presný termín. Overte si to. Tým pádom ste na rodičovskej neboli dlhšie ako 100 pracovných dní a mali by ste mať nárok na celorčonú dovolenku.

Za rok 2022 a 2023 nárok na dovolenku = 0, nakoľko ste boli iba na RD.

Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa je najmenej päť týždňov (od 2020). Inak základná výmera sú štyri týždne.

Prepočet si spravíte napr: 20/12 x 11 = cca 18 dní = krátenie o 1/12 pri výmere 4 týždne.

Nakoľko pracovný pomer trvá, tak po jeho ukončení budete mať nárok na dávku v nezamestnanosti.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com