Ovplyvní mi odstupné a čerpanie dovolenky výšku podpory?

Zodpovedané
15. nov 2023

Dobrý deň,

po skončení RD si dočerpám cca 30 dní dovolenku a následne dostanem odstupné. Dovolenka sa preplatiť nedá. Potom pôjdem na úrad práce žiadať podporu.

Ovplyvní mi odstupné a čerpanie dovolenky výšku podpory?

U zamestnávateľa som pracovala 13 rokov a následne 3 roky som bola na rodičovskej dovolenke. Tá mi končí 31.12.2023.

Ďakujem

Dobrý deň,

áno, výška čerpanej dovolenky aj s odstupným ovplyvnia výšku dávky v nezamestnanosti.

Pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak by ste išli na ÚP a v posledných dvoch rokoch pred zaradením ste v hlavnom zamestnaní mali hrubú mzdu (napr. čerpanie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupné), tak tým pádom ste neboli iba na rodičovskej dovolenke. Dávka sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý ste dosiahli v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie. Vymeriavací základ pre výpočet podpory by bol z čerpaných dní dovolenky a odstupného.


S prianím pekného dňa,
Lenka