Počíta sa do dôchodku aj obdobie poberania podpory?

Zodpovedané
3. apr 2024

Dobrý deň,

chcem sa informovať.

Počíta sa do dôchodku 6 mesiacov na úrade, keď sa dostáva podpora v nezamestnanosti?

Ďakujem

Dobrý deň,

do obdobia dôchodkového poistenia sa započíta obdobie v evidencii na ÚPSVaR do roku 2000 a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti v rokoch 2001 do 2003.

Od roku 2004 sa do odpracovaných rokov evidencia na ÚPSVaR nezapočíta, ale je možnosť spätne doplatiť dôchodkové poistenie za obdobie na ÚPSVaR.


S prianím pekného dňa,
Lenka