Pred pôrodom nestíham dočerpať podporu. Aké mám možnosti?

Zodpovedané
19. apr 2024

Dobrý deň,

budúci týždeň sa idem nahlásiť na úrad práce ako nezamestnaná. Som tehotná a termín mám 15.9.2024, takže nestíham vyčerpať celú podporu.

Dá sa zvyšok dočerpať niekedy inokedy?

Aké sú možnosti?

Ďakujem

Dobrý deň,

nevyčerpanú dávku v nezamestnanosti je možné dočerpať do dvoch rokov, neskôr už nie.

Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.

§ 105 Zákon o sociálnom poistení
(3) Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.


S prianím pekného dňa,
Lenka