Vzniká mi nárok na dovolenku aj za minulý rok?

Zodpovedané
5. máj 2023

Dobrý deň,

mám zmluvu na dobu neurčitú, pracovný pomer mi trvá. Do práce som nastúpila 7.1.2020. Od 1.10.2021 som bola na PN do 12.4.2022. Medzi nástupom na materskú som čerpala 5 dní zostatkovej dovolenky počas roku 2021.

22.4.2022 som mala nástup na materskú dovolenku, ktorú som čerpala do 16.12.2022. Odvtedy som stále na rodičovskom príspevku.

Vzniká mi nárok na dovolenku aj za minulý rok?

Ďakujem

Dobrý deň,

nárok na dovolenku máte aj počas materskej dovolenky. V roku 2022 Vám PN a rodičovská dovolenka trvali kratšie ako 100 pracovných dní, (cca 81 pracovných dní), tak máte celoročný nárok a krátiť sa nebude. T.j. 20 dní, ak ste mali menej ako 33 rokov. Môže sa Vám však ešte prepočítavať podľa dátumu počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v roku 2022, ak ste túto skutočnosť písomne oznámili zamestnávateľovi.

Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa je najmenej päť týždňov. Inak základná výmera sú štyri týždne.


S prianím pekného dňa,
Lenka