Vzniká mi povinnosť zaplatiť daň za darovanú polovicu domu?

Zodpovedané
31. jan 2023

Dobrý deň,

minulý rok mi manžel darovacou zmluvou daroval polovicu domu.

Vzniká mi nejaká povinnosť zaplatiť daň a uviesť to v ročnom zúčtovaní?

Ďakujem

Dobrý deň,

predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci a nie je príjem získaný darovaním v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti. Netreba nič uvádzať.

Ak však fyzická osoba (obdarovaný) predmetnú nehnuteľnosť predá, alebo začne dosahovať príjem z jej prenájmu, potom tento príjem z predaja nehnuteľnosti alebo z prenájmu nehnuteľnosti už je predmetom dane z príjmov. Ten však môže byť oslobodený od dane pri splnení podmienok na jeho oslobodenie.


S prianím pekného dňa,
Lenka