Z čoho bude vypočítaná moja podpora, keď robím pár hodín za týždeň?

Zodpovedané
24. sep 2023

Dobrý deň,

som vo výpovednej dobe a zároveň na RP. Po skončení RP chcem ísť na podporu, ale začala som robiť na pár hodín týždenne.

Z čoho bude vypočítaná moja podpora?

Ďakujem

Dobrý deň,

pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.
Vedľajší príjem môže ovplyvniť podporu, ale aj nemusí.

Ak by ste išli na ÚP a v posledných dvoch rokoch pred zaradením by ste v hlavnom zamestnaní mali hrubú mzdu (napr. čerpanie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky), tak tým pádom by ste neboli iba na rodičovskej dovolenke. Zároveň by ste mali inde kratší pracovný úväzok, dohodu, dávka sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý ste dosiahli v posledných dvoch rokoch pred zaradením z oboch zamestnaní. Takto by dávka mohla byť aj nižšia.

Ak ste v rozhodujúcom období mali len obdobie poistenia v nezamestnanosti trvaním rodičovskej dovolenky, tak denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov pred začiatkom čerpania rodičovskej dovolenky a nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho VZ.

Bude záležať od toho, že koľko ste zarábali pred materskou. Ak ste mali popritom spomínanú dohodu, tak najprv sa určí vymeriavací základ z dohody. Ak bude nižší ako denný vymeriavací základ z trvalého pracovného pomeru, z ktorého ste išli na materskú, tak sa dávka určí z príjmu dosiahnutého v zamestnaní pred materskou.


S prianím pekného dňa,
Lenka