Z čoho sa mi bude rátať dávka v nezamestnanosti, ak by bol nový pracovný pomer ukončený v skúšobnej dobe?

Zodpovedané
24. sep 2023

Dobrý deň,

20.10.2023 mi končí rodičovská dovolenka. Počas RD som nepracovala a nemala žiadny príjem. Plánujem RD ukončiť k 19.10.2023 a 20.10.2023 čerpať dovolenku a k tomuto dátumu aj ukončiť pracovný pomer, zvyšok dovolenky (53 dní) mi preplatia.

Od 01.10.2023 mám možnosť nastúpiť do nového zamestnania.

V prípade, ak by bol nový pracovný pomer ukončený v skúšobnej dobe, z čoho sa mi bude rátať dávka v nezamestnanosti?

Za odpoveď vopred ďakujem

Dobrý deň,

pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Vedľajší príjem môže ovplyvniť podporu, ale aj nemusí.

Ak by ste išli na ÚP a v posledných dvoch rokoch pred zaradením by ste v hlavnom zamestnaní mali hrubú mzdu (napr. čerpanie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky), tak tým pádom by ste neboli iba na rodičovskej dovolenke. Zároveň by ste mali inde pracovný úväzok, dohodu, dávka sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý ste dosiahli v posledných dvoch rokoch pred zaradením z oboch zamestnaní.


S prianím pekného dňa,
Lenka