Započítava sa do vymeriavacieho základu aj 13. a 14. plat?

Zodpovedané
24. máj 2024

Dobrý deň,

rada by som sa poradila.

Ak mi bol vyplácaný za obdobie posledných 2 rokov okrem bežnej mzdy aj 13. a 14. plat v rovnakej výške ako mzda, započítava sa toto do vymeriavacieho základu na výpočet podpory v nezamestnanosti?

Ak by bola moja hrubá mzda 1800 EUR a 13. a 14. plat mi bol vyplatený v rovnakej výške za uplynulé 2 roky, bude sa toto započítavať do základu = 1800 x 28 (24 x bežná mesačná mzda + 4x odmena vo výške mesačného platu - rovnako bola súčasťou odvodov)?

Ďakujem

Dobrý deň,

z 13. a 14. platu už sú odvádzané aj odvody do SP. Tým pádom môžu byť súčasťou výpočtu dávky v nezamestnanosti, pokiaľ boli vyplatené v rozhodujúcom období.


S prianím pekného dňa,
Lenka