Poradňa detskej fyzioterapie

235 zodpovedaných otázok
Mgr. Antónia Wágnerová
Odborník
Odoberaj136

Dobrý den prajem,

pozorujete na vašom dieťati, že sa hrbí, že rýchlejšie rastie, že mu odstávajú lopatky, že má prepadnutý hrudník, ploché nohy alebo vypučené bruško? Všetky tieto indikácie vyžadujú cielenú rehabilitáciu, aby vaše dieťa nemalo oveľa väčší problém v budúcnosti. Vrcholový šport môže byť taktiež rovnako devastačný pre organizmus, ako aj zlý vývoj. Najmä ak sa robí bez kvalitnej rehabilitácie. Apelujeme preto na rodičov mladých športovcov, aby sa nesústredili len na samotný šport, ale rovnako aj na oddych a nápravu po ňom. Radi sa stretneme s trénermi, pretože náš pohľad na problém je zväčša rozdielny. Rovnako cielene pracujeme aj s deťmi od narodenia a riešime všetky diagnózy detí - či už malinkých, alebo školákov. Najkrajšie na rehabilitácii detí je to, že je oveľa rýchlejšia ako u dospelého a zmeny vidíme skoro okamžite po zahájení rehabilitácie.

Moje meno je Mgr. Antónia “Tonka” Wágnerová. Študovala som na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde som počas nadobúdania vedomostí prišla na to, že práve práca s detičkami ma baví a napĺňa zo všetkého najviac. Bakalárske štúdium som ukončila prácou na tému vrodeného ochorenia „Svalová dystrofia”. Svoje prvé skúsenosti z praxe som nadobudla v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde som sa zamestnala hneď po ukončení štúdia. Pôsobila som na oddelení fyziologických a patologických novorodencov na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o predčasne narodeného novorodenca, a tiež v detskej rehabilitačnej ambulancii. Počas zamestnania som študovala odbornú certifikovanú činnosť Reflexná terapia podľa Vojtu. Vedomosti z Vojtovky som neskôr aplikovala v magisterskej práci na tému Kinezioterapia u predčasne narodeného novorodenca. Svoje vedomosti som si tiež snažila rozšíriť na niekoľkých medzinárodných neonatologických konferenciách, ako aj kurzoch (Kurz laktačného poradenstva pre odborníkov, Motýlie masáže pre predčasniatka a Seminár v respiračnej fyzioterapii pri cystickej fibróze). Vo svojom voľnom čase pomáham občianskemu združeniu, ktoré sa sústreďuje na pomoc predčasne narodeným deťom. Vo FYZIO KLINIK pôsobím ako detský fyzioterapeut - mám na starosti vyšetrenia detí, rehabilitácie a poradenstvo.

Na Vaše otázky odpovedám pravidelne každý pondelok.

V skratke o FYZIO KLINIK
Sme súkromné medicínske centrum zamerané na diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré vzniklo v roku 2011 založením dvoch ambulancií - Ortopedickej ambulancie a FBLR (Rehabilitačnej) ambulancie. Veríme, že základom liečby je kooperácia pacienta s terapeutom, preto sa snažíme, aby naši klienti rozumeli každému kroku liečby, máme na klienta čas a snažíme sa mu vždy vysvetliť akýkoľvek posun v liečbe. Klient je človek a nie tovar, preto jeho spokojnosť je naším najvyšším cieľom.

Teším sa na Vaše otázky.
Mgr. Antónia Wágnerová

Detská sekcia FYZIO&Kids: http://fyzioklinik.sk/fyziokids/
Všeobecný link: http://fyzioklinik.sk