Poradňa o ženskej duši po pôrode

42 zodpovedaných otázok
Mgr. Katarína Žilák
Odborník
Odoberaj45

Zdravím vás, drahé ženy, ale aj muži, od mája 2022 sme spustili projekt Vysmiata Duša Mamky, ktorého cieľom je otvárať tému duševného zdravia žien po pôrode. Je to téma krehká, neraz stále tabuizovaná a sprevádzaná okrem samotných ťaživých pocitov aj pocitmi samoty či hanby, že vôbec niečo také žena prežíva.

Verím, že pre vás bude naša poradňa miestom, kde budete vedieť hovoriť o tom, čo prežívate, ako sa v materstve/rodičovstve máte a spoločnými silami nájdeme odpovede na vaše otázky. Drahí muži, povzbudzujem vás k tomu, ak máte otázku, položte ju. Neraz ste práve tými prvými, ktorí vedia byť žene po pôrode najväčšou oporou.

Pár viet aj o mne.
Volám sa Katarína Žilák a založila som a vediem projekt Vysmiata Duša Mamky, kde spájam psychologické vzdelanie, niekoľkoročnú prax v rámci online poradenstva a ďalších neziskových projektov, ale aj skúsenosť ženy, ktorá aj napriek všetkému teoretickému know how zostala v realite materstva zaskočená.

Verím, že takáto poradňa v online priestore je veľmi, veľmi potrebná.
A tak sme tu. Projekt Vysmiata Duša Mamky je tu pre vás!

Povedať o svojom prežívaní a vyhľadať pomoc je znakom veľkej sily a odvahy.

Odpovedať na vaše otázky v tejto poradni budem primárne každý utorok a štvrtok.

Ďakujem za vašu dôveru.
Mgr. Katarína Žilák