Je porušenie pracovnej disciplíny dôvod na výpoveď?

Zodpovedané
2. apr 2024

Dobrý deň,

podpísala som vytýkací list, pretože som drzo reagovala na veľmi drzého zákazníka. Potom som mala kontrolný nákup, kde som nablokovala tovar na kočíku, ale nevšimla si tovar pod ním.

Je to dôvod na výpoveď?

Pracovné výsledky mám veľmi dobré a tieto chyby neboli z lajdáckosti.

Ďakujem

Dobrý deň,

závažné porušenie pracovnej disciplíny je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. V tomto prípade k závažnému porušeniu pravdepodobne nedošlo, v prípade sporu rozhoduje súd.

Podľa Vašich slov by som však predpokladala, že Vám zamestnávateľ vytýkal menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

V takom prípade platí, že zamestnávateľ je oprávnený ukončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy (dlhodobo, príp. opakovane) a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk