Môžem počas rodičovskej nastúpiť do novej práce bez toho, aby som v starej dala výpoveď?

Zodpovedané
20. apr 2023

Dobrý deň,

momentálne som na rodičovskej dovolenke, no od personalistky v práci som sa dozvedela, že moje miesto v štátnej správe je zrušené. Tým pádom mi môže ponúknuť buď miesto vyhovujúce môjmu vzdelaniu (ak nejaké práve bude) alebo výpoveď. Mám čas ešte do februára.

Vo výhľade mám však momentálne inú prácu na TPP.

Môžem nastúpiť do nového zamestnania a kým som na rodičovskej dovolenke, tak nie je potrebné o tom upovedomiť súčasného zamestnávateľa?

Som povinná priniesť mu výpoveď?

Rada by som si to ešte držala ako zadné vrátka, keby to v tejto práci náhodou nebolo ok.

Ďakujem

Dobrý deň,

ak si viete zorganizovať stráženie dieťaťa, môžete nastúpiť do novej práce bez toho, aby ste to boli povinná oznamovať pôvodnému zamestnávateľovi. Pokiaľ to nie je v rozpore s konkurenčnou doložkou u jedného alebo u druhého zamestnávateľa. Vo všeobecnosti platí, že zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

V tejto súvislosti treba zohľadniť interné pravidlá vydané Vaším zamestnávateľom, resp. pravidlá pre Vašu sekciu štátnej správy.

To, či a kedy vypoviete pôvodný pracovný pomer, závisí od Vás (ibaže by súbeh dvoch pracovných pomerov bol v rozpore s pravidlami niektorého zo zamestnávateľov).


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk