Výpovede nám podpísal riaditeľ, ktorý už nebol zamestnancom firmy. Sú právoplatné?

Zodpovedané
17. mar 2023

Dobrý deň,

chcem poprosiť o radu. V poslednom zamestnaní bola nasledujúca situácia: Vo firme boli dvaja konatelia. Pod jedným sme pracovali. Ten sa rozhodol vzdať konateľstva, tak sme prešli pod vedenie druhého konateľa.Ten jedného dňa zamestnal jedného pána na pozíciu riaditeľa. Tento pán riaditeľ nám začal robiť rôzne naschvály. Upodozrieval z rôznych veci, vyhrážal sa, že si do práce donesie svojho psa (bojové plemeno). Sledoval nás, že kto akým autom chodí. Hovoril, že má o nás pozisťované rôzne súkromné veci.

Na základe týchto skutočnosti sme sa ako zamestnanci rozhodli dať výpoveď, lebo sme v takom prostredí nechceli pracovať. Podali sme teda výpovede, ktoré nám on ako riaditeľ podpísal. Dozvedeli sme sa, že v čase, keď nám výpovede podpísal, tak už nebol zamestnancom firmy.

Môžu byť kvôli tomu výpovede neplatné?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

vo všeobecnosti platí, že kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený určitou činnosťou (= riaditeľ), je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza (napr. prevziať Vaše výpovede).

Ak táto osoba (= riaditeľ) svojím konaním prekročí rozsah poverenia alebo ak už z dôvodu skončenia pracovného pomeru nekoná za podnikateľa, toto konanie riaditeľa podnikateľa zaväzuje len vtedy, ak tretia osoba (vy) o prekročení rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu ani nemohla vedieť.

Inými slovami, ak ste nevedeli a ani nemohli vedieť, že došlo k skončeniu pracovného pomeru medzi firmou a "riaditeľom", Vaše výpovede by mali byť platné.

Okrem toho - ak by zamestnávateľ považoval výpovede za neplatné, zrejme by Vás o tom už informoval. V každom prípade by som Vám odporúčala, aby ste si overili, či riaditeľ informoval zamestnávateľa o podaných výpovediach.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk