Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

ťažko na túto otázku odpovedať. Závisí to od mnohých faktorov.

Vo všeobecnosti je pre dieťa vo veku 1,5 roka najlepšie ak môže byť doma s mamou. Tam sa cíti bezpečne, má tam istotu, sú napĺňané jeho potreby. V tomto veku sa buduje vzťahová väzba, je preto veľmi citlivý. Dieťa si vytvára vnútorné vzorce o fungovaní sveta. Rozumiem však, že niekedy je to náročné a inak sa nedá.

Následky to môže mať. Išla do škôlky relatívne skoro, bezprostredne po narodení súrodenca, môže sa cítiť odstrčená, odtrhnutá od vás, môže to mať vplyv na vašu vzťahovú väzbu, na dcérkine fungovanie.
Samotný fakt, že v škôlke plakala môže, ale nemusí mať následky.
Plač sa pri adaptácii na škôlku objavuje u mnohých detí. Záleží od jeho intenzity, dĺžky a aj od celkového prežívania dieťaťa.

Rozhodnutie či ju tam necháte alebo nie je na vás. Treba to spraviť tak, aby to bolo v najlepšom záujme dcérky, ale aby ste aj vy boli s tým rozhodnutím stotožnená.

Dajte na pocit, poraďte sa s učiteľkami ak to zvláda. Sledujte ju aj doma. Skúste jej dávať čo najviac lásky a pocitu bezpečia. Je to pre ňu dôležité, aby cítila čo najmenšiu zmenu a aby sa vaša väzba mohla bezpečne vytvárať.


Prajem vám pekné dni!

Martina Wäldl
email: mata.waldl@gmail.com