Ako sa dostať k dcére, ktorú matka otcovi nechce dať?

Zodpovedané
30. apr 2019

Dobrý deň,

matka a dcéra žijú od otca cca 270 km. Matka nedovolí otcovi, aby si dieťa zobral. Stále vyžaduje viac peňazí, hoci výživné súdom určené nemajú. Otec by mal podľa dohody, ktorú spísali spolu s matkou platiť 270€ mesačne na dieťa. Túto výšku si určila matka bez súdu. Prvé roky posielal otec oveľa vyššie sumy ako mal.

Vďaka matke a ich predošlému podnikaniu sa dostal do viacerých exekúcii, a tým pádom nemôže posielať požadovanú sumu, na ktorej sa dohodli. Matka si odmieta priznať situáciu a psychicky ho terorizuje prostredníctvom dcéry, že je zlý otec, že sa o ňu nechce postarať a podobne.

V dohode majú uvedený bod, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým dieťaťom na základe individuálnej dohody, avšak najmenej 3 víkendy v mesiaci ako bude otec môcť nakoľko žijú od seba viac ako 250 km. Matka je povinná maloleté dieťa na styk s otcom riadne pripraviť.

Môžem to teda chápať tak, že matka by mala dať dieťa otcovi a nemusí s ním ostávať v mieste bydliska dieťaťa?

Môže ísť otec s dieťaťom navštíviť aj starých rodičov?

Ďakujem

Dobrý deň,

táto situácia, ktorú opisujete, je už zrelá na úpravu výživného a styku s dcérou súdnou cestou.

A pokiaľ ide o miesto styku otca s dieťaťom, tak nepoznám vek dcéry, no ak je v dohode uvedený víkend a dcéra je už trošku väčšia (4 roky a viac), tak môže s otcom na víkend odcestovať aj mimo mesta, v ktorom má dcéra bydlisko.

Treba pamätať na skutočnosť, že úprava styku je upravená súdne nevymožiteľným spôsobom - písomnou dohodou.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu