Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

ak vo výroku rozsudku máte napísané:

počas letných prázdnin a to od 1.7. v mesiaci júl do 8.7. v mesiaci júl toho-ktorého roka a od 1.8. do 15.8. toho-ktorého roka,

čo je na tom nepochopiteľné?

A výživné sa platí podľa výroku rozsudku a nie podľa úpravy styku.

Ak nechcel platiť výživné, tak mal súdu uviesť, že počas letných a iných prázdnin chce nižšie výživné.

Ak to neuviedol v súdnom konaní, alebo súd mu to zamietol, tak musí platiť a hotovo.

Mesačná výška výživného často odzrkadľuje aj celoročné náklady resp. náklady na jednorázové položky.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu