Vysvetlíte mi rozsudok ohľadom styku otca s deťmi cez prázdniny?

Zodpovedané
29. máj 2019

Dobrý deň,

som rozvedená len pár mesiacov a rozsudok ohľadne detí znie takto:

"IV. Otec j e o p r á v n e n ý stretávať sa s maloletým a s maloletou počas troch týždňov v kalendárnom mesiaci vždy od piatku od 17.00 hod. toho-
ktorého týždňa do nedele do 17.00 hod. toho istého týždňa, vždy po predchádzajúcej komunikácii s matkou, počas letných prázdnin a to od 1.7. v mesiaci júl do 8.7. v mesiaci júl toho-ktorého roka a od 1.8. do 15.8. toho-ktorého roka, počas vianočných sviatkov každý párny rok od 23.12. od 17.00 hod. do 27.12. do 17.00 hod. a každý nepárny rok od 23.12. od 17.00 hod. do 27.12. do 17.00 hod. tak, že maloleté deti prevezme pred domom matky
v stanovenú hodinu a v stanovenú hodinu matke odovzdá. Matka je povinná maloleté deti na styk pripraviť a styk otcovi s maloletými deťmi umožniť."

Rada by som vedela, či cez leto platí to rozhodnutie, že v mesiaci júl ich má týždeň, v mesiaci august ich má dva týždeň a to je všetko.

Platí aj to rozhodnutie počas školského roka, že k tomu platia aj tie 3 víkendy?

A ako to je, keď máme súdom určené výživné a deti by boli u bývalého manžela polovicu mesiaca. Pretože z jeho strany prišla informácia, že pokiaľ budú deti pol mesiaca u mňa a pol u neho, nie je povinný mi za ten daný mesiac platiť výživné.

Ďakujem

Dobrý deň,

ak vo výroku rozsudku máte napísané:

počas letných prázdnin a to od 1.7. v mesiaci júl do 8.7. v mesiaci júl toho-ktorého roka a od 1.8. do 15.8. toho-ktorého roka,

čo je na tom nepochopiteľné?

A výživné sa platí podľa výroku rozsudku a nie podľa úpravy styku.

Ak nechcel platiť výživné, tak mal súdu uviesť, že počas letných a iných prázdnin chce nižšie výživné.

Ak to neuviedol v súdnom konaní, alebo súd mu to zamietol, tak musí platiť a hotovo.

Mesačná výška výživného často odzrkadľuje aj celoročné náklady resp. náklady na jednorázové položky.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu