Novinky
acernas AMBASÁDORKA
15. mar 2019
Tento nápad a myšlienku veľmi kvitujem a prajem si, aby bolo takých viac a hlavne vo všetkých mestách na SR.
Viem že v Trenčíne v oc Laugaricio taktiež Curaprox zbiera použité kefky a recykluje.

V spolupráci s Curaprox Slovensko vám prinášame projekt zameraný na recykláciu zubných kefiek a redukovanie odpadu. Vedeli ste, že hoci použité zubné kefky hodíte do kontajnerov určených pre plast, väčšinou aj tak skončia v spaľovni či na skládke?

Keďže nám v dm nie je ľahostajné naše konanie a jeho dopad na životné prostredie, pridali sme sa v spolupráci so spoločnosťou Curaprox k existujúcemu projektu Eko Alarm, vďaka ktorému bude použitým zubným kefkám vdýchnutý nový život.

Projekt Eko Alarm je zameraný na zber použitých zubných kefiek rôznych výrobcov, ktoré následné vytriedi a zrecykluje. Z podrvených rúčok sa vyrobia plastové koše na triedený zber odpadu, ktoré sa zasielajú do vybraných škôl. Záleží nám na tom, aby sa už mladšie generácie naučili správne separovať a pochopili, prečo je recyklácia a minimalizovanie odpadu v domácnosti každého jednotlivca také potrebné.

Zároveň si však uvedomujeme, že samotné koše bez správnej osvety nestačia. Preto sa projekt Eko Alarm venuje aj osvete a edukácii škôl v tejto oblasti.
Viac info :
https://www.mojadm.sk/zber-kefiek-c1309626.html
#dm
Zobraz celú správu