Stvrty rok pokracujeme v tradicii, ked ideme vzdy v juni do Tomaskovej oblubenej destinacie Sturovo :relaxed: