Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
addison
29. júl 2017
50 

Pomôžte si pri úraze

Viete čo máte robiť, keď sa poraníte vy, vaše dieťa alebo príbuzný? Prebehnite si náš článok a uistite sa, že prvú pomoc ovládate.

Rezná rana

Snažte sa čo najmenej panikáriť. Rezné poranenia môžu byť dobre ošetrené aj doma. Väčšie poranenia si už vyžadujú prezretie chirurgom a zašitie.

Okolie rany očistite dezinfekčným prostriedkom, priložte sterilné krytie a pevne stlačte. Najlepšie o pevnú prekážku v tele, ako je napríklad kosť. Ak krv začne presakovať cez obväz, v žiadnom prípade obväz neodstraňujte, ale priložte ďalší a opäť zaviažte. Je výhodné poranenú časť tela zdvihnúť, aby do nej slabšie prúdila krv. Škrtidlo sa neodporúča!

Uhryznutie

Dávajte pozor na poranenia uhryznutím. Tie vypláchnite mydlovou vodou, najmä ak máte podozrenie, že zviera by mohlo byť besné alebo inak infikované. Takáto rana sa nešije, ale vyhľadanie lekára je dôležité pre možné následky.

Predmet v rane

Ak sa v rane nachádza predmet, nikdy ho nevyťahujte! Obviažte ranu okolo a vyhľadajte lekára. Neviete, kadiaľ predmet prechádza a čo svojím tlakom komprimuje (stláča). Ak predmet uvoľníte, môžete spôsobiť krvácanie.

Poranenie hlavy

Príznaky poranenia hlavy zahŕňajú poruchy vedomia, bolesti hlavy, nevoľnosť až zvracanie, závrate. Môže sa tiež objaviť krvácanie z uší, úst alebo nosa. Ak z ucha alebo nosa vyteká svetlá tekutina (mozgomiešny mok), pravdepodobnou príčinou je zlomenina spodiny lebečnej a je nutné neodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Žiadne poranenie hlavy netreba podceňovať. Krvácavú ranu ošetrite obväzom a sledujte stav vedomia . Nikdy mu nepodávajte jedlo a tekutiny, ale zabezpečte lekársku pomoc.

Ak zranený upadne do bezvedomia, uložte ho do stabilizovanej polohy a dávajte pozor na priechodnosť dýchacích ciest (napríklad na zvratky).

Zásah elektrickým prúdom

Strkať ruky do zástrčky sa deťom zakazuje, avšak vieme, aké sú deti... Ak je človek zapojený do obvodu, nevodivým nástrojom ho z neho „odpojíme“ – odstrčíme nabok. Dbáme o svoju bezpečnosť! Zásahy elektrickým prúdom spôsobujú poranenie kože v mieste vstupu, ale môžu spôsobiť aj srdečnú zástavu. V takom prípade okamžite zahájte resuscitáciu v pomere – 30:2 u dospelých, 15:2 u detí.

Poranenie tupým nástrojom

Poranenia tupým nástrojom spôsobujú pomliaždeniny tkaniva. Na mieste vzniká modrina, miesto môže natiecť krvou zmiešanou s vodou. Miesto sa zväčša zahojí bez pomoci, ale hojenie môžete urýchliť masťami s arnikou, aloe vera, harmanček alebo heparin. Miesto tiež môžete obviazať, ak sa zranenie nachádza napríklad na stehne.

Foto:

www.pexels.com