Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
brezovska
30. aug 2017
1275 

Papierovačky po pôrode

Príchod bábätka do rodiny neznamenajú iba radosti a starosti s opaterou. Po návrate z pôrodnice začínajú vybavovačky na úrade. Nikoho nenapĺňajú radosťou, ale sú nevyhnutné.

Čo všetko treba vybaviť a kde

Vo väčšine rodín je otecko ten, kto  vybaví všetko, čo treba. No nie každá mamička má pri sebe pomoc, tak aj slobodné mamičky musia všetko zvládnuť.

Po pôrode odchádzate domov s tromi tlačivami, ktoré musíte odovzdať

 • pediatrovi – je to prvý lekársky záznam o novorodencovi, ktorý obsahuje údaje o ňom a pôrode. Najlepšie je doručiť ho do 24 hodín od pôrodu.
 • gynekológovi – správa o zdravotnom stave matky, ktorú stačí odovzdať po pôrodnej kontrole
 • hlásenie o narodení dieťaťa – je dôležité pri vybavovaní rodného listu. Informujte sa vo vašej pôrodnici, či nepošlú tieto správy za vás, niektoré to robia.

Detský pediater

Detského lekára si vyberte už pred narodením dieťaťa. Do pôrodnice potrebujete jeho telefónne číslo a adresu ordinácie. 

Rodný list a rodné číslo dieťaťa

Musíte zájsť na matriku v mieste vášho bydliska. Okrem hlásenia o narodení dieťaťa doložíte aj sobášny list (ak ste manželia), oba občianske preukazy rodičov. Rodný list je vyhotovený približne do týždňa. Urobte si z neho niekoľko kópií, pretože ich budete potrebovať. Jednu hneď zašlite zamestnávateľovi kvôli vyplácaniu finančného príspevku.

Ako je to u matiek samoživiteliek pri vybavovaní rodného listu

 • Slobodné matky poskytujú iba svoje údaje. Pri žiadosti o priznanie otcovstva musíte túto skutočnosť uviesť.
 • Rozvedené matky poskytujú súdne rozhodnutie o rozvode.
 • Vdovy dokladajú úmrtný list manžela

Trvalý pobyt dieťaťa

Musí byť totožný s trvalým pobytom matky. Budete potrebovať originál rodného listu a občiansky preukaz matky. Trvalý pobyt nahláste do troch dní od obdržania rodného listu. Túto povinnosť môže vybaviť aj manžel.

Zdravotná poisťovna

Nahlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne stačí vykonať do 60 dní od jeho  narodenia. Dovtedy postačí vaša kartička. Formulár si vytlačte z internetu tej poisťovne, pre ktorú ste sa rozhodli. Po vyplnení žiadosti vám príde kartička poštou.

Dôchodkové poistenie

Vybavíte v sociálnej poisťovni. Materská dovolenka sa započítava do dôchodku ako zamestnanie. Túto povinnosť neodkladajte, aby vám boli započítané všetky dni materskej dovolenky. Budete potrebovať registračný list FO a kópiu rodného listu dieťaťa a čestné prehlásenie o starostlivosti o dieťa. Štát však za vás bude platiť poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity do 6 rokov dieťaťa len ak nebudete dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO.

Do sociálnej poisťovne zašlite aj fotokópiu rodného listu dieťaťa, aby vám neprestali vyplácať materské. 

Odvodové povinnosti za dieťa

 • ak budete nahlasovať dieťa kvôli trvalému pobytu, tak ho nahláste ako ďalšiu osobu, za ktorú budete platiť poplatky za odvoz smetí
 • v bytovke, v ktorej bývate máte povinnosť nahlásiť dieťa ako ďalšieho člena domácnosti, budete potrebovať kópiu rodného listu

Príspevok pri narodení dieťaťa od obce

Nie každá obec vypláca príspevok pri narodení dieťaťa, ale informujte, či to nie je práve u vás. 

Príspevky pri narodení dieťaťa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Vypláca rôzne prídavky. Pri narodení dieťaťa máte nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa. Ak ste držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, tak žiadosti o tieto príspevky môžete podať aj prostredníctvom elektronických služieb.

Od 1.1.2014 sa zlúčil príspevok pri narodení dieťaťa (151,37 eur) s príplatkom k príspevku pri narodení dieťaťa (678,49 eur) do jednej dávky. Dávka sa nazýva Príspevok pri narodení dieťaťa. 

Výšky dávky podľa počtu tehotenstiev

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní
 • dvojičky a viecerčatá – 829,86 eur, resp. 151,37 eur sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Príspevok si môžete vybaviť do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa, potom vám nárok naň zanikne.

Podmienky nároku

 • narodenie dieťaťa
 • trvalý pobyt a bydlisko žiadateľky/ľa na území Slovenskej republiky
 • uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Na to, aby ste si mohli uplatniť nárok budete potrebovať

 • občiansky preukaz matky – žiadateľa,
 • rodný list dieťaťa/detí (originál a fotokópiu),
 • fotokópiu identifikacnej karticky majitela bankového úctu v prípade zasielania na účet
 • potvrdenie gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka dietata, že dieta/deti je/sú prvo až treťo narodené (vyplní sa do daného tlačiva)
 • potvrdenie gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka dietata, že ste absolvovali dané preventívne prehliadky (vyplní sa do daného tlačiva)
 • potvrdenie pediatra dieťaťa (o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o dožití sa 28 dní života dieťať/detí)
 • vyhlásenie o bydlisku
 • Čestné vyhlásenie k príspevku pri narodení dieťaťa

Daňový bonus

Potvrdenie o čase čerpania materských dávok a o začiatku čerpania rodičovskej dovolenku sa vám zídu pri uplatňovaní daňového bonusu.  

Ak dieťaťu vybavujete cestovný doklad, ku žiadosti o vydanie dokladu priložíte rodný list a občiansky preukaz rodiča.

zdroj: 

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_co-robit-po-narodeni-dietata-a

http://www.upsvar.sk/prispevky/socialne-veci-a-rodina/narodenie-dietata-pripadne-viac-deti.html?page_id=262398&urad=240879

zdroj foto:pixabay.com, depositphotos.com

#peniaze_urady #porod #materstvo