Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.

    Ľudia, prosím vás, VISAČKA je od slova VISIEŤ ......."vidím, visím je s mäkkým i " !!!!