Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.

  Zdieľam s textom Mirky Rašmanovej a prosím o podporu tejto témy.

  Dobrý deň milé ženy

  Volám sa Miroslava Rašmanová. Oslovujem vás s prosbou o zapojenie sa do výskumu, ktorý vediem v rámci svojho doktorandského štúdia. Venujem sa téme Posttraumatickej stresovej poruchy po pôrode. Možno ma poznáte zo Ženských kruhov, no tento výskum vediem v rámci štúdia na Palackého Univerzite v Olomouci. Prosím vás o vyplnenie nasledovného dotazníka: shorturl.at/cmwT1

  Každá jedna skúsenosť je pre nás veľmi cenná. Veríme totiž, že výskum pomôže upriamiť pozornosť na problémy, s ktorými sa ženy s posttraumatickou stresovou poruchou po pôrode stretávajú. V kvalitatívnej časti výskumu (do ktorej sa môžete prihlásiť pri vypĺňaní dotazníka) chceme tiež vytvoriť priestor pre ženy, ktoré si želajú popísať hlbšie svoje skúsenosti. Dotazník sa vypĺňa vždy za váš POSLEDNÝ PÔROD - a to aj v prípade, že ste rodili viac krát. Ak by ste mali nejaké otázky, napíšte mi mail na miroslava.rasmanova@oushi.upol.cz rada na ne zodpoviem.

  Veľmi pekne vám ďakujem.

  Dotazník: shorturl.at/cmwT1

  Včera online, dnrs v tlačenej podobe, vychádza na SME rozhovor so ženami, ktoré rodili v Hainburgu, s MUDr. Jaroslavom Karovičom a mnou. Hvorím o tom, prečo podľa môjho názoru chodia ženy rodiť do Hainburgu.

  https://plus.sme.sk/c/22749244/dula-v-hainburgu...

  23 NEMOCNÍC NA WEBOVÝCH STRÁNKACH UVÁDZA NEPRAVDIVÉ ALEBO ZAVÁDZDAJÚCE INFORMÁCIE O BABY-FRIENDLY INICIATÍVE
  Dnes sme spolu s o. z. Mamila vydali monitorovaciu správu s názvom "Baby-friendly: Na webové stránky nemocníc sa nedá spoľahnúť.
  Iniciatíva nemocníc baby-friendly (BFHI) sa týka dojčenia a predstavuje súhrn vedecky overených postupov a opatrení, ktorých cieľom je vytvoriť v nemocniciach podmienky pre začiatok dojčenia hneď v prvých dňoch po pôrode. Tento program pripravila pre všetky krajiny Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a zastrešil ho UNICEF. Kritériá BFHI sú definované ako minimálne požiadavky, ktoré by nemocnice mali uplatňovať v oblasti dojčenia a kŕmenia dojčiat a detí. Pre tehotné ženy, ktoré si vyberajú miesto pôrodu, slúži plaketa Nemocnica priateľská k deťom (plaketa BFH) ako jedno z kritérií, na základe ktorých sa rozhodujú pre konkrétnu pôrodnicu, pretože plaketu vnímajú ako záruku, že dostanú pomoc s dojčením.
  👉 Momentálne ani jedna nemocnica na Slovensku nemá plaketu BFH (Nemocnica priateľská k deťom).
  👉 Zistili sme, že 23 nemocníc na svojich webových stránkach uvádza nepravdivú informáciu, že majú plaketu BFH, prípadne zavádzajú, že postupujú v súlade so štandardmi BFHI. Verejnosť je tak uvádzaná do omylu, že nemocnice podporujú dojčenie v súlade s odporúčaniami WHO, a že sa na pomoc s dojčením v nemocniciach môžu ženy po pôrode spoľahnúť. V skutočnosti kvalita poskytovanej starostlivosti v oblasti dojčenia v týchto nemocniciach neprešla riadnou kontrolou a záverečným auditom, takže nevieme, či je poskytovaná v súlade s pravidlami BFHI.
  👉 Je úlohou MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov, aby vykonávali dohľad nad informáciami týkajúcimi sa kvality, ktoré nemocnice uvádzajú na svojich weboch, a vykonali nápravu.“ hovorí Miroslava Rašmanová, členka Ženských kruhov a spoluautorka monitorovacej správy.
  👉 Z monitoringu vyplynulo, že nemocnice používajú informáciu o vlastníctve plakety Nemocnica priateľská k deťom ako marketingový nástroj. Mnohé o plaketách informujú spôsobom, ktorým sa snažia vzbudiť pocit nadštandardnej služby alebo benefitu. Zaradenie tejto informácie viacerými nemocnicami medzi ocenenia a benefity potvrdzuje predpoklad, že prostredníctvom klamlivých a zavádzajúcich informácií sa nemocnice snažia osloviť budúce rodičky.
  📍 Sledujte náš Facebook dnes večer o 17:30 - k monitorovacej správe spravíme live stream s Miroslavou Rašmanovou zo Ženských kruhov a Andreou Polokovou z o. z. MAMILA.
  https://zenskekruhy.sk/na-webove-stranky-nemocn...

  Včera som bola na premiére filmu Neviditeľná.
  Film som videla už viackrát, ale vidieť ho na veľkom plátne, stretnúť sa naživo s protagoniskami, byť účastná slávnostnej atmosféry, poznať ľudí, ktorí sa podieľali na jeho výrobe, bol pre mňa veľký zážitok. Cítila som dojatie a veľkú vďačnosť.

  Zostáva iba dúfať, že aj vďaka filmu sa veci pohnú správnym smerom a ženy budú z pôrodníc odchádzať posilnené, s pozitívnou skúsenosťou z rešpektujuceho zaobchádzania v dôstojných podmienkach, kde budú dodržané ich základné ľudské práva.

  (2 fotky)