#rodina
  Deti patria všetkým. Len nie vám, ó, rodičia 21. storočia! Patria dojke, vychovávateľke, internátu, ak ste bohatí. Patria kamarátom, ulici, školám, ak ste chudobní. Ale nie vám. Vy, matky, ich porodíte, a to je všetko. Vy, otcovia, robíte to isté. Ale dieťa nie je len telo. Má aj myseľ, srdce a ducha. Verte, že nikto nemá väčšiu povinnosť a právo formovať ich myseľ, srdce a ducha, ako ich otec a matka.
  Rodina jestvuje a musí jestvovať. Ani teória, ani pokrok nemajú moc zničiť túto pravdu bez toho, žeby nespôsobili skazu.
  Z rozbitej inštitúcie rodiny môžu vzísť len budúci muži a budúce ženy stále väčšmi mravne skazení, takí, čo sa stanú príčinou stále väčších pohrôm.

   Tento obraz mám doma je nádherný♥️

   30. dec 2019