Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.

  Ženy zlaté,nemáte nejakú zľavu Datart, Mall, Nay, hocičo, potrebujem kúpiť telefón a nikde zľava tak ak máte pošlem srdiečka ❤️❤️❤️

  Prečo nejdú deti do škôl ?!!! Doteraz som sa držala ale môj pohár trpezlivosti pretiekol, čo z našich detí bude?!!

  Dievčatá kontroluje šofér autobusu certifikát Covid?

  Dievčatá neviete ako to je s tým prispevkom pre SZCO pri poklese tržieb o viac ako 40%, mám na neho nárok aj keď čerpám OČR?

  Baby ktorý šampón je podľa vás top? Že máte krásne voňavé lesklé zdravé ... Zo všetkých mám v poslednom čase vlasy také bez života, ako slama ... Mám dlhé. Vďaka za tipy

  Dievčatá robíte niektorá sociálnej poisťovni a vedela by ste mi poradiť ohľadom dobrovoľného poistenia a OČR? Som szco , prosím ip, ďakujem moc

  #ocr #vszp dnes mi baby prišiel mail:
  Dobrý deň,

  Podľa zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, novelizovaného 1.1.2020, § 16, ods. (11) Povinnosť odvádzať preddavky na poistné netrvá po dobu, počas ktorej poistenci uvedení v odseku 2 písm. b) a d) sú poistencami, za ktorých platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. m).

  Takže z uvedeného vyplýva: U samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a samoplatiteľov sa počas poberania dávky (podľa § 13 ods. 11) znižuje minimálny základ. SZČO a samoplatitelia počas poberania dávok preddavky neplatia. Takže pokiaľ ste považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu, tak počas poberania nemocenských dávok nemusíte platiť preddavky na poistné a pokiaľ budete poberať nemocenské dávky časť mesiaca, tak sa Vám alikvótne bude krátiť minimálny základ.

  Je potrebné, aby si samostatne zárobkovo činná osoba splnila oznamovaciu povinnosť a predložila tlačivo: Oznámenie poistenca/platiteľa poistného a odporúčame aj doklad o poberaní nemocenských dávok, alebo podporu pri ošetrovaní člena rodiny (zo sociálnej poisťovne).

  Tlačivo:Oznámenie poistenca/platiteľa poistného sa nachádza na všetkých pobočkách Všeobecnej zdravotnej poisťovne a aj na www.vszp.sk – pre poistencov – tlačivá a prikladáme Vám ho aj v prílohe e-mailu.

  Oznamovacia povinnosť je v zmysle § 24 Povinnosti platiteľa poistného, písmeno c) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

  Tlačivo a doklad je možné doručiť osobne do ktorejkoľvek pobočky (expozitúry) VšZP, zaslať prostredníctvom pošty do pobočky príslušnej miestu trvalého bydliska alebo k danému úkonu písomne splnomocniť inú osobu. Oskenované a podpísané tlačivá a doklady je možné doručiť aj prostredníctvom emailu na adresu: infolinka@vszp.sk.  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, od 11. 3. 2020 až do odvolania, obmedzuje režim vybavovania klientov na svojich kontaktných miestach.

  Pri vstupe do budov sú umiestnené viditeľne označené schránky, kde môžu klienti vložiť doklady na odovzdanie alebo vybavenie.

  VšZP môžete aj naďalej počas úradných hodín kontaktovať prostredníctvom telefónnych čísel, ktoré sú uvedené na ozname priamo pri vstupe na konkrétne kontaktné miesto VšZP.

  Otázky klientov budú vybavované aj prostredníctvom e-mailovej adresy infolinka@vszp.sk alebo telefónneho čísla 0850 003 003, aktuálne sú skrátené úradné hodiny od 8:00 do 15:00 hod.

  Vaše požiadavky budú po tomto čase prijímané na telefónnom čísle 0850 003 003 prostredníctvom odkazovej služby.

  S pozdravom

  Tím call centra VšZP

  Z dôvodu ochrany osobných údajov pri tejto nezabezpečenej elektronickej forme mailovej komunikácie boli z Vašej otázky / žiadosti odstránené osobné údaje.

  Ešte otázka k OČR, tie čo ste SZČO, hlásili ste to aj zdravotnej poisťovni? Lebo ja som ti len oznámila sociálnej poisťovni ... dakujeeem 😘

  Pre tie čo chcú chodiť do prírody, treba sedieť doma baby! Max svoja záhrada alebo balkón
  https://m.topky.sk/cl/10/1869031/KORONAVIRUS-To...

  Alba resort v Turecku, kto ste boli toto leto, ako bolo?

  Akurát som dopozerala na ct1 dokument infiltrace, o chlapcovi, vola sa Adam Vycital, plačem 😢 nič horšie si neviem predstaviť ... nenormálne, mám deti v takom veku

  Kočky čo si pamätáte hru s loptou oko boko, ako sa to hralo? Chcem to ukázať deckám a nepamätám si pravidlá a viem že to bolo super v lete, celé prázdniny sme to hrali