Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
jaslickydrobcek
31. mar 2016
5 

Detské jasličky Drobček

Jasličky DROBČEK

Súkromné detské jasličky DROBČEK sú zariadením, ktoré poskytuje starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 4 rokov. Detičky sú rozdelené podľa veku do skupín, mladších batoliat od 6 mesiacov do 18 mesiacov a starších batoliat od 19 mesiacov do 4 rokov. Jasličky zabezpečujú rôzne typy starostlivosti s prevádzkovou dobou od 7:00 do 17:30 hod. Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným, kvalifikovaným personálom detských a zdravotných sestier, ktoré výchovno– opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

Plná kapacita jasličiek je 20 detí v dennej starostlivosti. Deti sa prijímajú postupnou adaptáciou počas celého roka, podľa počtu voľných miest. Tím detských sestričiek zabezpečuje deťom rovnakú starostlivosť a opateru ako v jeho rodine. Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa, režim dňa prispôsobujeme jeho návykom z domova. Prostredie a celková atmosféra navodzuje pocit domova. Jasličky sa nachádzajú v tichom prostredí rodinného domu so záhradou.

Priestor je rozdelený na herne s jedálenským kútikom, samostatné spálne, izolačnú miestnosť, hygienické zariadenie a šatňu. Herne sú funkčne rozdelené na časť, v ktorej sa deti hrajú, časť kde prebieha výchovno-vzdelávací proces a na časť jedálenskú. Spálničky sú samostatné, detičky sa uspávajú čítaním rozprávok alebo uspávankou. Dbáme na správnu teplotu a vlhkosť vzduchu. V letných mesiacoch sa teplota reguluje riadenou klimatizáciou, ktorá sa spustí pred uložením detí k spánku. Počas spánku detí je však vypnutá. Posteľná bielizeň je pravidelne menená raz do týždňa alebo podľa potreby.

Režim dňa, stravovacie návyky a výchovno – vzdelávací proces je zameraný na rozvoj telesný a duševný, ktorý je prispôsobený veku dieťaťa. Vychádzame z myšlienky, že dieťa je individuálna bytosť a vnímame ho ako bytosť jedinečnú, ktorá potrebuje láskyplný záujem a preto prihliadame na jeho fyzické potreby, dušu, zdravie a talent. Preto našich drobčekov neučíme veci, ktoré patria do škôlky. Zameriavame sa na rozvoj tých činností, ktoré sú prirodzené ich veku .
Hráme sa do sýtosti a popri hre ich učíme podieľať sa na každodennom živote. Všetky činnosti motivujeme hrou. Nakoľko toto obdobie dieťaťa ja aj obdobím vzdoru, snažíme sa dieťa doviesť k činnosti pomocou riekaniek. Napríklad: mydlo robí bublinky, keď umývam si ručičky a pod.

Ciele výchovno – vzdelávacieho programu detí
Rozvoj a podpora zdravého psychického, fyzického a sociálneho rozvoja dieťaťa ako jedinečnej individuality.
Sociálne návyky: zaradenie dieťaťa do kolektívu a spoločnosti, naučiť ho správať sa v kolektíve a schopnosť vytvoriť si v ňom svoje miesto, na tvorbu sociálnych väzieb
Hygienické návyky: podpora pri osvojovaní si základných hygienických návykov
Stravovacie návyky: podpora pri osvojovaní si stravovacích návykov, samostatné pitie z pohárika, samostatné jedenie, výchova k stolovaniu a k zdravému spôsobu stravovania
Jazyková podpora: dôraz na rozvoj reči a slovnej zásoby formou riekaniek, pesničiek a rýmovačiek, angličtina hravou formou
Podpora a rozvoj jemnej motoriky a kreativity: kreslenie, maľovanie, vymaľovávanie, lepenie, strihanie
Fyzické aktivity a rozvoj motoriky: podpora pri prvých krokoch, lezení, sedení, pri samostatnej chôdzi, pri behaní, pri skákaní, formou pohybových hier, cvičení, prechádzok
Kreativita: hudobná výchova, spievanie pesničiek, používanie malých hudobných nástrojov, koordinácia pohybu tela a hudby pomocou tanca
Podpora rozvoju myslenia: veku zodpovedajúce hry ako sú priraďovanie tvarov a farieb k predmetom
Všetky činnosti sa realizujú s prihliadnutím k veku a schopnostiam dieťaťa.

Zariadenie je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.
Vybavenie jasličiek spĺňa všetky materiálno technické požiadavky pre prevádzkovanie detských jaslí v zmysle zákona, č.245/2008 o výchove a vzdelávaní, č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež, č. 521/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská.

Podrobnejšie informácie o jasličkách DROBČEK sa dozviete na našej internetovej stránke www.jasledrobcek.sk.

Začni písať komentár...

Odošli