Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
kasandra_g
4. jún 2017
4 

Tehotenská depresia

Nie nadarmo sa hovorí, že v tehotenstve je žena v inom stave. Nejde len o biologické zmeny, ale často aj psychické. Depresia sa v tomto období vyskytuje priemerne u jednej zo štyroch žien. Príznakmi netrpí len sama nastávajúca matka, znížená kvalita jej života môže ovplyvniť aj potomka.

Dlho sa predpokladalo, že vysoké hladiny gonadotropínu (hormón, ktorý stimuluje vývoj pohlavných orgánov), pocit naplnenia života a pocit zodpovednosti k vyvíjajúcemu sa plodu chránia tehotnú pred duševnými poruchami. Najnovšie štúdie tieto domnienky nepreukázali. Ženy sú často znepokojené obavou, aké puto si vytvoria k dieťaťu. Tento fakt uvádzajú hlavne prvorodičky. Frekvencia výskytu depresie u tehotných je od 7 až do 13 %. U gravidných adolescentiek až 26 %.

Príznaky tehotenskej depresie

Symptómy depresie v tehotenstve sa prejavujú postupne. Tie počiatočné sa dajú ľahko pripísať hormonálnym zmenám. Únava, priberanie na váhe, zlá nálada sú tými, ktoré si možno zameniť so štandardným priebehom tehotenstva. Okrem nich je prítomný špecifický strach, čo všetko by sa mohlo stať dieťaťu. Myšlienky ublížiť sama sebe tiež nie sú výnimkou. Trpí nielen tehotná, ale aj jej vzťahy s najbližšími.

Depresiu treba rozpoznať včas, inak sa symptómy stupňujú a stav sa zhoršuje. Neskôr sa už nemusí zaobísť bez medikamentóznej liečby. Vplyv tejto diagnózy je tak veľký, že až tretina žien sa rozhodne nemať už ďalšie dieťa.

Dva typy depresií

Lekári rozlišuju dva typy tehotenskej depresie: major depressive disorder (veľká depresia) a minor depressive disorder (malá depresia).

Klinický priebeh veľkej depresie je charakterizovaný výskytom aspoň piatich z deviatich príznakov uvedených nižšie v tabuľke.  Aspoň jeden z nich musí byť depresívna nálada, alebo pokles záujmu. Choroba postihuje aj fyzickú stránku, pretože žena stráca chuť do jedla, nemá energiu, súčasne môže mať problémy so spánkom.

V prípade tzv. malej depresívnej epizódy stačia dva až štyri symptómy.

Príznaky jedného, či druhého typu, musia pretrvávať minimálne dva týždne, po dobu jeden až niekoľko mesiacov. Žena musí vykazovať symptómy každodenne.

Príznaky depresie v tehotenstve 

 • Depresívna nálada vyskytujúca sa denne (Žena ju môže popisovať ako smútok, „nanič“ náladu, depresiu, „nijakú“ náladu)
 • Strata záujmov a potešenia z väčšiny činností, alebo aj všetkých (Tehotná opisuje zníženie záujmov aktivít v rôznych oblastiach, ktoré mu predtým spôsobovali potešenie, prípadne zníženie týchto záujmov)
 • Zníženie energie a únava takmer každý deň (Pretrvávajúci pocit únavy, slabosti, vyčerpanosti. Ak je vyjadrený silno, pacient takmer nie je schopný vykonávať bežné aktivity) 
 • Problémy s rozmýšľaním a koncentráciou (Neschopnosť koncentrovať sa na aktivity, kde sa vyžaduje sústredenie. Problematické rozhodovanie sa v bežných situáciách)
 • Pocity viny, alebo zbytočnosti (Bolestné spomienky na činy vykonané v minulosti, ktoré sa vymykajú kontrole. Zvýšené pocity viny, ktoré sú v rozpore s hodnotením iných)
 • Myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu (Pretrvávajúce myšlienky na ublíženie sebe samému. Je lepšie nežiť. Plány na samovraždu)
 • Psychomotorická retardácia alebo nepokoj (Chorobný nepokoj je obyčajne prítomný u pacientov so zvýšenou úzkosťou)
 • Zmena chuti do jedla a zmena hmotnosti (Za klinicky významnú sa považuje zmena o 5 % v priebehu mesiaca)
 • Poruchy spánku (Akýkoľvek typ poruchy – problém so zaspávaním, s udržaním spánku, či predčasné prebúdzanie sa, ale aj zvýšená spavosť)

Rizikové faktory

K prejavu depresie a k zhoršeniu stavu prispevajú:

 • Prekonané depresívne poruchy v minulosti
 • Nedostatočná podpora partnera
 • Manželské problémy
 • Zlé sociálne zabezpečenie
 • Neplánované tehotenstvo
 • Neistota, či žena dieťa skutočne chce
 • Nezamestnanosť matky, alebo otca
 • Slobodná matka
 • Strach z pôrodu
 • Predchádzajúci ťažký pôrod

Vyšší výskyt depresií bol zaznamenaný u hispánskych Američaniek a Afroameričaniek. Všeobecne ženy z chudobných štvrtí a s nízkymi finančnými príjmami majú dvojnásobné riziko depresívnych porúch, než ženy z lepšieho socioekonomického prostredia.

Návšteva lekára

Gynekológovia a pôrodníci sa problematike depresie v tehotenstve venujú málo. Sú orientovaní na somatickú stránku pôrodníctva. Častokrát sú ale práve oni jedinými lekármi, ktorých ženy navštevujú. Je v ich záujme, aby si osvojili screeningové metódy, ktoré bližšie určia psychický stav tehotnej ženy.

Nediagostikované psychické problémy, ktoré lekárom uniknú, môžu mať následky na tehotnú matku a plod. Psychické problémy ženy sa musia liečiť.

Ako depresia matky postihuje plod

Štúdie potvrdili, že depresia v tehotenstve spôsobuje predčasný pôrod a nízku pôrodnú hmotnosť. Samozrejme, neliečený psychický stav matky sa prenáša aj do obdobia po pôrode. Chronická popôrodná depresia zas zvyšuje pravdepodobnosť nežiaduceho a afektívneho chovania dieťaťa.

Účinky antidepresív v tehotenstve

Všetky lieky určené na liečbu depresie prechádzajú placentou. Ich preskripcia v tehotenstve je problematická. Vždy treba brať ohľad na dva faktory – benefit matky a riziko plodu. Novšie antidepresíva už nevykazujú také nebezpečie pre vyvíjajúce sa dieťatko, sú indikované často. Čo sa týka malformácií plodu, ovplyvnenia IQ plodu, vývoja reči, alebo behaviorálneho vývoja, štúdie potvrdzujú, že tu komplikácie pre plod nehrozia.

Ako naozaj rizikovými pre dieťa sa ukázali benzodiazepíny. Ich podávanie spôsobuje rázštep pier.

Alternatívou farmakoterapie je interaktívna psychoterapia so psychológom, alebo psychiatrom. Strach z pôrodu pomôžu prekonať kurzy psychoprofylaktickej prípravy na pôrod. Posúdenie závažnosti psychického stavu matky je však na lekároch.

#tehotenska_depresia #tehotenstvo #zdravie

Zdroje:  Pečeňák, J. : Depresia - základná terminológia a diagnostika

               Lee S. Cohen, A.F. Vitonis, S.V. Faraone, B.L. Harlow, R. Suri: The Pregnancy Depression Scale (PDS): a screening tool for depression in pregnancy

               Megan V. Smith, MPH; Wendy Lee Brunetto, MPH a Kimberly A. Yonkers, MD: Perinatálna depresia

           https://pdfs.semanticscholar.org/d112/6bb7d3d85c882e0a80e0ad054b9ddab01b6b.pdf

http://dia.hnonline.sk/zdravie/514332-depresia-a-jej-vplyv-na-plod

Zdroj foto: pixabay.com