Presne takto sa cítim po včerajšom mandelínkobraní… (pásavka zemiaková)