Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
pr_clanok
22. sep 2020
823 

KID GENIUS - škola pre deti, ktoré menia svet

Škola mentálnej aritmetiky Kid Genius úspešne realizuje program, ktorý stimuluje mentálne schopnosti už od predškolského veku. Hikari 光mentálna aritmetika je revolučný program, ktorý za použitia guľôčkového počítadla (jap. Soroban) stimuluje aktiváciu oboch mozgových hemisfér, čím sa dosahuje plný potenciál mozgu.

Kid Genius sa zameriava na rozvoj PAMÄŤOVÝCH A KOGNITÍVNYCH FUNKCIÍ AKO SÚ: POZORNOSŤ, PAMÄŤ, KONCENTRÁCIA, VIZUALIZÁCIA, KREATIVITA. Program prináša výnimočné výsledky vývoja intelektových schopností. Mentálna aritmetika je vhodná pre deti od 5 do 12 rokov. Okrem aritmetiky realizujeme aj program Numicon pre najmenších od 3 do 5 rokov.

Zlepšujte mentálnu kapacitu mozgu Vašich detí s Kid Genius!

Ľudský mozog je komplexný orgán, ktorý nám umožňuje myslieť, pohybovať sa, cítiť, vidieť, počuť, ochutnávať a voňať. Ovláda naše telo, prijíma informácie, analyzuje informácie a ukladá informácie (naše spomienky).

Ľavá hemisféra je dominantná pre logické, analytické a kritické myslenie. Táto časť mozgu počíta, analyzuje, vyhodnocuje. Pravá hemisféra je spontánna. Sídli v nej naša kreativita, emócie, pocity, intuícia.

Metóda mentálnej aritmetiky – HIKARI, uplatňovaná v škole Kid Genius, rozvíja mozog ako celok. Mentálne schopnosti u detí rozvíja aktiváciou oboch mozgových hemisfér. Deti sú pri počítaní na abakuse nútené riešiť zložité matematické operácie, čím sa učia postupnými krokmi riešiť vzniknuté situácie / prekážky. Metóda sa zameriava najmä na zlepšenie pamäte, koncentrácie a kreativity. Zlepšuje zručnosti a schopnosti, ktoré u detí posilňujú sebadôveru a úspech vo všetkých aspektoch života. Stimulácia analytických a kreatívnych schopností pozitívne prispieva k rozvoju oboch hemisfér mozgu (pravej aj ľavej). Deti si zlepšujú svoju schopnosť učiť sa, pamätať si, sústrediť sa a pozorovať.

Dieťa sa v škole Kid Genius naučí nové spôsoby zdokonaľovania tvorivosti, multitaskingu a time-managementu (riadenia času). Netreba zabúdať na skutočnosť, že toto sú jedny zo základných požiadaviek zamestnávateľov pri nábore nových zamestnancov.

Počas programu si dieťa zvyšuje inteligenciu, zlepšuje matematické schopnosti a získava všeobecný prehľad. Program deti „vybavuje“ zručnosťami, ktoré potrebujú pri riešení každodenných životných situácií a v neposlednom rade k dosahovaniu úspechov v živote. Sú to “cennosti”, ktoré si dieťa zachová počas celého svojho života.

Celoživotné výhody programu “mentálna aritmetika”:

Riešenie matematických operácií s rýchlosťou a presnosťou. Schopnosť sústrediť sa a venovať pozornosť. Kreativita a vizualizácia. Počúvacie a observačné schopnosti. Fotografická pamäť a priestorová orientácia. Sebavedomie. Analytické schopnosti.

Program je určený pre deti od 5 do 12 rokov, pretože je to obdobie života, v ktorom sa detský mozog najdynamickejšie rozvíja, a počas ktorého vzniká najväčší počet synaptických prepojení v mozgu. Po tomto období sa možnosť rozvoja prepojení významne zmenšuje, preto je veľmi dôležité nepremeškať túto jedinečnú príležitosť v živote dieťaťa. Umožnite vášmu dieťaťu maximálne využiť svoj intelektový potenciál.

Program pozostáva z dvoch úrovní: základná a pokročilá, ktoré trvajú po 10 mesiacov. Vyučovanie prebieha dvakrát do týždňa, 1,5 vyučovacej hodiny cez víkend (v sobotu alebo v nedeľu) a 1,5 vyučovacej hodiny v priebehu týždňa. Počas pracovných dní sa uskutočňujú aj individuálne 60-minútové doplnkové hodiny navyše. Vyučovanie prebieha v menších skupinách, od 8 do 12 žiakov. Každé dieťa bude prostredníctvom našej metodológie, aj vďaka individuálnemu prístupu, zaručene zaznamenávať progres.

AKO ZAPÁJAŤ OBE HEMISFÉRY V NAŠOM MOZGU SÚČASNE?

Je známe, že mnohé veľké vynálezy boli objavené práve vďaka používaniu pravej hemisféry. Nikola Tesla, Einstein alebo Mendelejev neboli len veľkí vedci, ale aj veľkí vynálezcovia a vizionári. Na ich brilantných objavoch, okrem experimentov, mala veľkú zásluhu výnimočná úroveň predstavivosti, ktorou disponovali, a ktorá ich viedla k tvorivým a originálnym riešeniam. Spomínaní velikáni mali úžasnú schopnosť efektívneho využívania oboch mozgových hemisfér!

Jedným z najvýznamnejších období v rozvoji mozgu je obdobie od 4 do 12 rokov. Je to obdobie, v ktorom sa detský mozog podobá dramatickému javisku, na ktorom sa neustále odohráva obrovský počet podnetov. Na úrovni nervových impulzov tie podnety predstavujú skutočnú “elektrickú búrku”, v ktorej sú funkcie mozgových hemisfér v neustálom konflikte. V tomto období naše hemisféry súperia o dominanciu. Po čase, nanešťastie, jedna z nich zvíťazí a stane sa dominantnou. Týmto dochádza k rozdeleniu mentálnych funkcií medzi ľavú a pravú mozgovú hemisféru. Preto je veľmi dôležité, aby deti v tomto období nepremeškali neopakovateľnú príležitosť naučiť sa používať obe mozgové hemisféry súčasne v plnej miere.

ČO JE TO ABAKUS?

Abakus je staroveké počítadlo pochádzajúce z Ázie, ktoré používali mnohé staré národy: Sumeri, Egypťania, Gréci a Peržania. Existuje viacero druhov abakusu, no najznámejší je ten japonský – SOROBAN.

Soroban je zložený z pravouhlého rámu, ktorý je rozdelený rozdeľovníkom na horné a dolné pole. Cez rozdeľovník je súbežne zoradených niekoľko vertikálnych stĺpcov, na ktorých sa nachádzajú guľôčky, jedna v hornej časti a štyri v dolnej časti. Guľôčky sa považujú za aktívne (započítané), keď sú posunuté k rozdeľovníku (keď je guľôčka z hornej časti posunutá dolu a guľôčky z dolnej časti posunuté smerom hore). Guľôčka z hornej časti má hodnotu 5 a guľôčka z dolnej časti má hodnotu 1. Hodnoty guľôčok sa menia radom po stĺpcoch, takže guľôčka v hornej časti v druhom stĺpci má hodnotu 50, v treťom 500…, a v dolnom 10, 100 atď.

Práca na abakuse je jednoduchá a potrebné vedomosti sa získavajú rýchlo, hravým a zábavným spôsobom. Podstatou abakusu je fakt, že si za jeho pomoci deti predstavujú čísla ako hmotnú vec a nie ako abstraktný pojem. Každé číslo, akékoľvek veľké, sa môže ľahko a jednoducho znázorniť určitým rozvrhom guľôčok. Posúvanie guľôčok umožňuje deťom ich vnímať dotykom, vidieť ich farbu, počuť zvuk práce na počítadle. Počas premýšľania o číslach a matematických operáciách deti zapájajú súčasne viac zmyslov, čím je proces učenia efektívnejší (VAK metóda).

Po úspešnom zvládnutí práce s číslami na abakuse začína mentálne počítanie. Abakus sa viac nepoužíva fyzicky, ale sa predstavuje v mysli a vtedy sa začína mentálne počítanie (mentálna aritmetika). Týmto spôsobom sa staroveké počítadlo mení na dômyselné mentálne zariadenie, pomocou ktorého sa počítanie odohráva v ľudskom vedomí. Po zvládnutí práce s abakusom a po zlepšení schopnosti používania oboch mozgových hemisfér súčasne sa z detí stávajú Malí géniovia!

Sú schopní vykonávať zložité aritmetické operácie, ako napr. 7262 x 6 / 43 alebo 8473 + 3637 – 7372 …, bez akýchkoľvek pomôcok, výlučne premýšľaním a vedia určiť správnu odpoveď v priebehu niekoľkých sekúnd!

Abakus rozvíja logiku, pozornosť, pamäť, sústredenosť, fotografickú pamäť, predstavivosť, kreativitu a emocionálnu inteligenciu.

https://www.kidgenius.sk

Budujte u detí pozitívny vzťah k matematike s programom Numicon!

Numicon je osvedčený prístup k výučbe matematiky pre malé deti vo veku od 3 do 5 rokov. Je to osnovný, multisenzorický prístup, ktorý zvyšuje úspechy na všetkých úrovniach schopností. Vďaka riešeniu matematických operácií, zdôvodňovaniu a konverzácii vo svojom jadre, Numicon dokonale rozvíja nielen matematické schopnosti detí, ale rozvíja osobnosť dieťaťa vo všeobecnosti.

Numicon je číselný didaktický systém, pomocou ktorého sa rozvíjajú matematické schopnosti u detí. Vo Veľkej Británii sa využíva vo viacej ako 6000 školách. Bol vyvinutý odborníkmi z Oxford University a v roku 2015 bol vyhlásený za najlepšiu svetovú vzdelávaciu matematickú metódu Education Resources Awards (ERA). Numicon pokrýva celú oblasť čísiel, základné výpočtové operácie a rôzne matematické vzorce.

Hlavné výhody programu Numicon

Numicon pomáha deťom matematicky uvažovať pomocou konkrétnych objektov a hovoreného jazyka. Núti deti vysvetľovať a zdôvodňovať. Rozvíja deti v sebaistých riešiteľov problémov. Ide o viacúrovňový prístup vo vzdelávaní, ktorý učí deti prostredníctvom rôznych zmyslov.

Ako už bolo spomenuté, Numicon je multisenzorický prístup k matematike využívajúci štruktúrovaný aparát navrhnutý tak, aby dieťa porozumelo číslam a vzťahom medzi nimi, ktoré sú nevyhnutné pre dosahovanie úspechov v matematike. Program Numicon bol najnovšie rozšírený o meranie, geometriu a štatistiku / spracovanie údajov.

Numicon je systém plochých tvarov s otvormi, pričom každý tvar predstavuje číslo od 1 do 10. Každé číslo má svoju vlastnú farbu.

Numicon v prvých rokoch života dieťaťa.

Numicon je forma hry, ktorej cieľom je uľahčiť deťom pochopenie a radosť z matematiky pomocou farebných a “príťažlivých” stavebníc. Hra je pre deti najlepší spôsob na zoznámenie a kamarátenie sa s matematikou.

Matematika je viac než len počítanie. Matematika v Numicone predstavuje tvary, vzťahy týchto tvarov, polohy… Deti premýšľajú o číslach ako o tvaroch. Deti sú povzbudzované k tomu, aby sa počas hry zapojili do konverzácií, rozhovorov.

Numicon vedie deti k videniu, že matematika je v každej časti života. Počas hry s Numiconom sa môže využiť voda, piesok, plastelína, koráliky, korky a iné.

Numicon zaujme deti pestrými farbami, zaujímavými tvarmi a pútavými aktivitami. Deti objavujú, ako tvary a ich vzorce spolu súvisia prostredníctvom hry a skúmania. Tvary sú „obrázky“ čísel. Účelové aktivity im pomáhajú nadviazať spojenie s tvarmi a ich vzťahmi.

Počítanie je jednou zo zručností, ktoré používame. Počítanie nám pomáha pochopiť „koľko“. Deti sú hrdé na svoje zručnosti v oblasti počítania, ktoré dosiahnu. Numicon na úrovni raného detstva dáva deťom prehľad o tom, čo sú čísla. Deti učí komunikovať “matematicky”, je to jazykový program matematiky! Sebadôveru a pripravenosť si tak deti berú so sebou do školy.

Numicon zmení spôsob, akým vaše deti pochopia matematiku!

NUMICON je kamarát s matematikou!

NUMICON je obľúbený po celom svete vďaka konceptu, v ktorom sa proces učenia a chápania matematických pojmov uskutočňuje cez dotyk, obrázky a hru. Spočiatku sa jednoducho môžu hrať s tvarmi ako objektami, dokonca ich používať s plastelínou, vodou alebo pieskom.

Ďalším krokom je porozumenie jednotlivým tvarom, teda aké číslo daný tvar predstavuje. Následne dochádza k porozumeniu vzťahov medzi jednotlivými číslami / tvarmi.

Každý tvar Numicon dáva deťom obraz o tom, ako číslo vyzerá. Začínajú vidieť vzťah medzi číslami, pričom každý kus má o jednu jamku viac ako ten predchádzajúci. Tým, že deťom sa dáva niečo fyzické, čo môžu držať v ruke, nielen papier a pero, rozvíjajú dôveru a väčšie porozumenie, čo vedie k vyšším úspechom. Numicon má pozitívny vplyv na učenie detí.

Numicon zaujme deti pestrými farbami, zaujímavými tvarmi a pútavými aktivitami. Deti objavujú, ako tvary a ich vzorce spolu súvisia prostredníctvom hry a skúmania. Tvary sú „obrázky“ čísel. Účelové aktivity im pomáhajú nadviazať spojenie s tvarmi a ich vzťah.

Počítanie otvorov “dierok” je jednou zo zručností, ktoré používame. Počítanie nám pomáha pochopiť „koľko“. Numicon na úrovni raného detstva dáva deťom prehľad o množstve. Numicon obsahuje viacúrovňový prístup vo vzdelávaní, opierajúc sa o VAK metódu. Vedomým spôsobom využívame rôzne činnosti a smerujeme deti, aby sa učili prostredníctvom rôznych zmyslov:

  • Vizuálne - Pozorovanie prvkov a identifikácia (rozpoznávanie) podľa farby a tvaru.
  • Auditívne - Počúvanie pokynov učiteľa (matematický jazyk) a odpoveď na otázku (popis spojitosti).
  • Kinesteticky - Motorické pohyby a pocit tvaru (dotyk a pohyb) a pohyb v miestnosti (hľadanie požadovaného tvaru).

https://www.kidgenius.sk/numicon/


Viac info:

Kid Genius Bratislava
Digital Park III, Einsteinova 19, Blok F
851 01 Bratislava
+421 903 757 333, info@kidgenius.sk
www.kidgenius.sk
Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgenius

Kid Genius Žilina

Bratislavská 11
010 01 Žilina
+421 917 343 452, +421 911 450 245, infozilina@kidgenius.sk
www.kidgenius.sk
Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgeniuszilina

Kid Genius Košice
Moldavská cesta 1629/8
040 11 Košice
+421 910 464 333 robert.fecu@kidgenius.sk, kosice@kidgenius.sk
www.kidgenius.sk
Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgeniuskosice

skoda, ze neplanujete urobit nejaky kurz aj v Malackach

23. sep 2020

Dobrý deň, zoznam pobočiek sa dozviete na webstránke www.kidgenius.sk, aktuálne vedieme kurzy v Žiline, Košiciach a Bratislave.

23. sep 2020

Niekto to aj cele precital?

23. sep 2020

Kde v BA prebieha vyučovanie? Dá sa zistiť co dieťa nato ma?

23. sep 2020

Hmm a v Trenčíne náhodou takýto kurz neplanujete?

23. sep 2020

Začni písať komentár...

Odošli

Odporúčame

Veľká kapsičková súťaž
4.10.2020 • 1560 
Skvelá hra bez prípravy
13.10.2020 • 606