pr_clanok
17. jan 2022
413 

Vráťte sa späť do každodenného života po cievnej mozgovej príhode

Cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Existuje mnoho rizikových faktorov, ktoré môžu cievnu mozgovú príhodu vyvolať a spôsobiť. Ako sa však po prekonaní cievnej mozgovej príhody vrátiť späť do každodenného života a aké sú následky po jej prekonaní?

Život po prekonaní CMP

Život po prekonaní cievnej mozgovej príhody nemusí byť vôbec jednoduchý. V závislosti od toho, ktorá časť mozgu bola cievnou mozgovou príhodou postihnutá, v akom čase bola pacientovi poskytnutá pomoc a aký je rozsah poškodenia mozgu, môže byť spôsobených viacero zdravotných postihnutí, ktoré sa môžu prejavovať u každého pacienta inak. Najčastejšie ide o symptómy, ktoré sa prejavujú bolesťou či súvisia s poruchami pamäte, pozornosti, reči, zraku, s poruchami emócií, ale aj paralýzou či s pohybom. Preto je po prekonaní cievnej porážky potrebné vyhľadať viacerých špecialistov, ktorí vám pomôžu so spomenutými problémami.

Špecialisti na cievnu mozgovú príhodu

Je viacero špecialistov, ktorých po prekonaní cievnej mozgovej príhody stretnete, prípadne ktorých musíte sami vyhľadať, aby sa váš stav zlepšil. V závislosti od štádia cievnej mozgovej príhody a od stupňa závažnosti či od rozsahu porúch, sa aj odvíja počet špecialistov na cievnu mozgovú príhodu. Ide predovšetkým o lekárov, ako neurológ, neurochirurg, rádiológ, rehabilitačný lekár, fyzioterapeut, psychológ, logopéd, ale aj všeobecný lekár. Samozrejme, nie je nevyhnutné, aby pacient vyhľadal pomoc u všetkých týchto špecialistov. Mnoho pacientov nemusí prejavovať napríklad poruchy s rečou alebo porozumením, a to znamená, že nemusí vyhľadať pomoc logopéda. Po prekonaní cievnej mozgovej príhody je však potrebné vyhľadať neurológa, ktorý sa špecializuje na ochorenia nervového systému a ktorý na základe vyšetrení stanoví liečbu, prípadne predpíše lieky na zlepšenie stavu. Veľmi častou podmienkou na zlepšenie stavu pacienta po prekonaní cievnej mozgovej príhody je aj aktívne cvičenie a rehabilitácia.

Liečba po prekonaní CMP

Pri mozgovej porážke hrá čas dôležitú úlohu, a to súvisí aj s nasadením liečby. Tá sa delí na akútnu a chronickú. V prípade akútnej liečby sa zisťuje rozsah poškodenia mozgu a zmeny štruktúry mozgu, ktoré mohli nastať. V prípade, že je poškodenie malé, je pacientovi poskytnutá chronická liečba, ktorá je postavená na podávaní liekov, výživových doplnkov či infúzií. Rovnako sa do liečby môže zaradiť rehabilitačný proces, a to najmä v prípade, ak pacient prejavuje akékoľvek poruchy pohybového aparátu. 

Rehabilitačný proces po prekonaní CMP

Cievna mozgová príhoda môže spôsobiť veľké zmeny štruktúry mozgu, vtedy je nutné vykonať chirurgický zákrok. Po ňom sa okamžite začína s jednoduchou rehabilitáciou a polohovaním pacienta, aby nedošlo k strate svalovej hmoty. Rehabilitačný proces tiež pomáha, ak pacient vykazuje senzorické poruchy, poruchy svalového tonusu či poruchy motoriky. Takéto cvičenie mu dokáže následne pomôcť a zlepšiť kvalitu života. Rehabilitačný proces je však možné podporiť, a to užívaním výživových doplnkov, čím je možné dosiahnuť zrýchlenie času rekonvalescencie. 

Podporte rehabilitačný proces užívaním výživových doplnkov

Čo najskôr po prekonaní CMP odporúčame začať užívať výživový doplnok Cogniron®, ktorý po prekonaní cievnej mozgovej príhody prispieva k obnove stratených neurologických nedostatkov. Výživový doplnok Cogniron® obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré prispievajú k obnove nezávislosti v aktivitách každodenného života. 


Pred každým užívaním výživových doplnkov je vhodné sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom.

Začni písať komentár...

Odošli