Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
  Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.
  purina12345
  14. jan 2012    Čítané 0x

  Pár skvelých rád a zodpovedaných otázok o horúčke a nádche pre tehuľky

  Ako si možno posilniť imunitu v tehotnosti – môže tehotná užívať napríklad voľnopredajné sirupy na posilnenie imunity vyrobené z echinacey či hlivy ustricovej? Ako sa chrániť, keď má doma už jedno dieťa, ktoré nosí všetky choroby zo škôlky? Prípadne ktorým ochoreniam sa by sa mala tehotná snažiť vyhnúť, lebo by mohli znamenať riziko pre plod?

  Snaha žien znížiť riziko infekcie v tehotnosti a zabrániť narodeniu postihnutého dieťaťa je pochopiteľná. Infekcie, ktoré sú sprevádzané s dlhšie trvajúcim nárastom teploty nad 2 °C nad normál, sa skutočne považujú za riziko pre vývoj plodu. Bežné infekcie, ktoré prinesú deti domov z kolektívnych zariadení, nemali by však ohroziť zdravie tehotných žien ani vývoj plodu v maternici. Za rizikové sa pokladajú skôr niektoré antropozoonózy, čo sú infekcie prenášané z domácich zvierat. Medzi ne patria aj listerióza a toxoplazmóza. Riziková je aj infekcia rubeolou, proti ktorej sú však ženy obvykle očkované. Riziko pre vývoj plodu predstavuje aj neliečený syfilis u matky alebo cytomegalovírusová infekcia.
  Vo včasnej tehotnosti sa v tehotenskej poradni odoberá vzorka krvi na overenie aktívnej rubeolovej infekcie, test na toxoplazmózu aj test na syfilis. Pokiaľ žena pravidelne navštevuje poradňu, má garantovaný odber vzoriek aj včasnú diagnózu, prípadne liečbu väčšiny rizikových infekcií.
  Racionálna výživa s dostatkom ovocia a zeleniny, prípadne užívanie voľne predajných vitamínových zmesí určených špeciálne pre tehotné, sa považuje za vhodný spôsob, ako zlepšiť kondíciu tehotných žien a znížiť aj náchylnosť na infekcie. V týchto preparátoch sa nachádza i primerané množstvo kyseliny listovej, ktorá môže redukovať riziko vývojovej chyby neurálnej trubice plodu.
  Zatiaľ neexistuje žiadny oficiálne publikovaný štandardný postup, ktorý by odporúčal užívanie rôznych potravinových doplnkov na zlepšenie stavu imunity a opieral by sa o vedecké overenie ich efektivity. Pri výťažkoch z echinacey a hlivy ustricovej sa však predpokladá podporný účinok na imunitný systém. Ich použitie v tehotnosti nie je spojené s rizikom pre vývoj plodu, a preto ich možno odporúčať.

  Nádcha – možno v tehotenstve užívať lieky s obsahom paracetamolu či ibuprofenu, napríklad pri horúčke a bolesti hlavy, ktoré sú pri nádche bežné?
  Pre akúkoľvek liečbu v tehotnosti platí všeobecné pravidlo opatrnosti. Súvisí to s tým, že overenie možného negatívneho účinku konkrétneho farmaka na vyvíjajúci sa plod formou experimentu na tehotných ženách nie je z etických dôvodov možné. Vychádza sa preto z experimentov na zvieratách a z hlásení eventuálnych nežiaducich účinkov konkrétneho farmaka na plody žien, ktoré náhodou liek v tehotnosti užili. Podľa účinku na vyvíjajúci sa plod sa rôzne farmaká delia do viacerých skupín. V jednej skupine sú tie, ktorých užívanie je v tehotnosti striktne zakázané, nakoľko je dokázaný negatívny efekt na vývoj plodu. Inou skupinou je tá, pri ktorej sa riziko na vývoj plodu síce jednoznačne nepotvrdilo, ale je príliš málo skúseností, ktoré by možné negatívne účinky vylúčili. Táto skupina je najväčšia. Pre užívanie liekov z tejto skupiny platí pravidlo, že sa v tehotnosti môžu podávať, ale iba po porade s ošetrujúcim lekárom. Ten musí posúdiť, či nepodanie lieku nie je spojené s vyšším rizikom, ako možný, hoci nejasný negatívny efekt na vyvíjajúci sa plod. Do tejto skupiny patria napríklad mnohé antibiotiká, lieky na epilepsiu a iné vážne choroby. Pre liečbu nádchy platí, že lokálne podávané lieky, ktoré môžu zmierniť prejavy ochorenia, zlepšiť prechodnosť nosa, sú považované za bezpečné. Paracetamol sa tiež pokladá za bezpečný liek proti teplote počas celej tehotnosti. Ibuprofen sa však považuje za liek, ktorého užívanie by sa malo konzultovať s lekárom. S používaním ibuprofenu u tehotných žien totiž tiež nie je dostatok skúseností. Neodporúča sa v prvom trimestri, ani v období pred pôrodom vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií. Malé množstvo liečiva, ibuprofenu a jeho metabolitov, sa vylučuje aj do materského mlieka. Pretože doposiaľ nie sú známe vedľajšie účinky na dojča, pri krátkodobej liečbe netreba prerušiť dojčenie. Ak je ibuprofen predpísaný na dlhodobú liečbu alebo vo vysokých dávkach na liečbu reumatických ochorení, je potrebné, podľa príbalového letáka, zvážiť skoré ukončenie dojčenia.

  Ovplyvňuje negatívne horúčka matky plod?
  Horúčka (febrilita, hypertermia) sa považuje za rizikový faktor pre vyvíjajúci sa plod. V literatúre sa uvádza riziko vývojových chýb plodu, najmä u dlhšie trvajúceho vzostupu teploty o viac ako 2 °C nad normál. Za riziko pre vyvíjajúci sa plod sa považuje aj dlhšie trvajúci pobyt v extrémne horúcom prostredí. Niektoré zdroje považujú za riziko napríklad aj saunovanie alebo horúci kúpeľ v trvaní viac ako 20 minút. Za jeden z mechanizmov, ktorý zapríčiňuje poškodenie plodu pri hypertermii, sa považuje tzv. heat shock, proteínová odpoveď buniek embrya. Ak hypertermia nastane počas včasnej fázy embryonálneho vývoja, keď prebieha uzatváranie neurálnej trubice, zvyšuje sa riziko neurálnych defektov. Opísaný je výskyt spina bifida, encefalokély, ale aj vývojových chýb srdca.
  Infekčné ochorenia v gravidite z hľadiska možného poškodenia vývoja plodu možno rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej skupiny sa zaraďujú infekcie, ktoré majú dokázateľne teratogénny efekt. Patrí sem vírus rubeoly, cytomegalovírus a ochorenie spôsobené parazitom Toxoplasma gondii. Druhú skupinu tvoria ochorenia, ako je napríklad chrípka a nachladnutie, u ktorých sa teratogénny vplyv jednoznačne nedokázal. Najväčšie nebezpečenstvo z hypertermie hrozí v prvom trimestri, keď je riziko vzniku malformácií. Liečba hypertermie v tehotnosti je limitovaná rizikom negatívneho vplyvu samotného farmaka na vývoj plodu. Z hľadiska bezpečnosti sa považuje v tehotnosti za bezproblémové antipyretikum paracetamol. Rizikové je použitie acetylosalicylovej kyseliny a použitie ibuprofenu, a to najmä v prvom trimestri a v období pred pôrodom.

  Môžu v tehotenstve škodiť antibiotické kvapky do nosa?
  V tehotenstve platí všeobecne opatrnosť pri užívaní liekov. Používanie bežných kvapiek na uvoľnenie dýchania sa však považuje za bezpečné a platí to isté, čo pre netehotné ženy: nepredlžovať užívanie na obdobie dlhšie ako 7 dní. Používanie antibiotík je možné, ale keďže špeciálne v tehotnosti platí, že nie je antibiotikum ako antibiotikum, použitie a výber aj lokálne podaných liekov by mal zvážiť ošetrujúci lekár.

  Čo robiť, keď tehotná ochorie na chrípku? Je pravda, že chrípka spôsobuje potrat a poškodenie plodu? Prečo napríklad pri prasacej chrípke práve tehotné ženy ochorenie nezvládli?
  Chrípka sa nepovažuje za ochorenie, ktoré by a priori ohrozovalo priebeh gravidity. Za rizikový sa pokladá však vplyv hypertermie, a to najmä dlhšie trvajúci výstup teploty o viac ako 2 °C nad normu. Pokiaľ prebieha hypertermia v prvom trimestri, nie je vylúčené ani poškodenie plodu a dokonca ani potrat. V prevencii negatívneho vplyvu chrípky na plod je potrebné preto užívať antipyretiká pri výstupe teploty. Za najbezpečnejší z nich sa považuje paracetamol. Očkovanie proti chrípke sa v tehotnosti neodporúča. Výnimku robila svetová zdravotnícka organizácia pri očakávanej pandémii prasacej chrípky vzhľadom na predpokladaný ťažký priebeh ochorenia aj u tehotných žien. V prvom trimestri je, vzhľadom na riziko negatívneho zásahu do organogenézy plodu, potrebná zvýšená opatrnosť pri použití akejkoľvek farmakoterapie (okrem užitia antipyretík pri teplotách). Zo skupiny liekov proti kašľu možno užívať (avšak bezpečne až v druhom a treťom trimestri) napríklad Stoptussin a Sinecod. Z liekov na vykašliavanie tiež v druhom a treťom trimestri možno použiť Ambrobene. Bromhexin, Mucosolvan a Codein však výrobcovia neodporúčajú užívať v gravidite vôbec. Bylinné zmesi by sa mali užívať len po porade s lekárom alebo lekárnikom. Mnohé z nich v tehotenstve nie sú celkom bezpečné. Proti nádche vírusového pôvodu neexistuje účinný liek, iba pomocná liečba kvapkami a sprejmi. Pokiaľ sa k vírusovej infekcii pridá komplikácia v podobe druhotnej bakteriálnej infekcie, tak je často namieste použitie antibiotík. Za bezpečné sa považujú penicilíny a cefalosporíny. Lieky zo skupiny nesteroidných antireumatík typu ibuprofen a acylpyrín by sa nemali užívať v poslednom trimestri, pretože môžu spôsobiť predčasný uzáver ductus Botalli. Tehotné ženy by sa mali vyhýbať liekom obsahujúcim lokálne anestetikum typu Strepsils, Orofar a Septolete. Nevhodné je kloktadlo alebo prípravky obsahujúce jód, ktoré môžu negatívne ovplyvniť štítnu žľazu matky aj plodu. Kloktadlo zo šalvie sa takisto nemá v tehotenstve používať, pretože môže tiež poškodiť plod