🍀Bohatstvo je hľadieť na svoje dieťa a pochopiť že ono je ten najkrajší dar pre ktorý musíš žiť 🍀