čakám chlapčeka už kopká jedna radosť je to úžasný pocit.Je to dar v mojom živote.

    sedím a opaľujem sa na terase pri jarnom slniečku tu v Alpách je to skvelé!!