Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
temperature
7. júl 2017
133 

Pôrod v Brne a byrokracia

Drahé mamičky,

chcela by som sa s Vami podeliť o moju skúsenosť pôrodu v Brne, alebo skôr menšou byrokratickou prechádzkou, ktorou som si prešla, resp. stále prechádzam ako slobodná (nevydatá) mamička a čaká mnohé z Vás, ktoré sa rozhodnete pre pôrod v ČR. Ako pre mnohé iné, bolo pre mňa náročné zorientovať sa v množstve ne/aktuálnych informácií. Je možné, že kým budete tento príspevok čítať, aktuálne sa stane neaktuálnym, preto je potrebné si informácie naozaj overiť na kompetentných miestach.

Niektoré (mnohé potrebné vybavovačky nás ešte len čakajú. Info o nich budem pridávať postupne, hneď ako budú formality k nim za nami. Dopredu sa ospravedlňujem za nepresné výrazy, snáď sa pochopíme.

Pôrod:       pôrodnica Brno u Milosrdných bratov.

Kedy:         Máj 2017

Stav:          slobodná mamička (s partnerom), zamestnaná na TPP, žijúca na Slovensku,

                    lekárska starostlivosť na Slovensku, pôrod v ČR, pôrod hradený v hotovosti.

Dôležité:    vyzbrojte sa pevnými nervami, dobrou náladou, odkladajte si všetky

                     potvrdenia a zo všetkého odporúčam urobiť si kópie, aby ste aj vy mali

                     prehľad, čo máte za sebou.

Návšteva gynekológa

Po radostnej správe na tehotenskom teste som navštívila svojho gynekológa. Ten mi vystavil tehotenskú knižku. Mimochodom, s mojím gynekológom som maximálne spokojná. Bohužiaľ už nechodí k pôrodom, preto moja voľba padla na Brno. Poradne som u neho navštevovala až do konca ôsmeho mesiaca. Následne mi vystavil akúsi ,,výstupnú správu,, a ďalšie poradne som už absolvovala v ambulancii danej pôrodnice.

Gynekológ a potvrdenia:

 • vystaví tehotenskú knižku,
 • zvyčajne medzi 32 - 34 týždňom Vám dá a potvrdí potvrdenie/žiadosť o materskú do Sociálnej poisťovne, 
 • vystaví výstupnú správu do pôrodnice (vyradí Vás zo svojej evidencie tehotných, ak sa nedohodnete inak),
 • po narodení bábätka Vám potvrdí žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ak spĺňate podmienky.

Zamestnávateľ

Začiatkom piateho mesiaca som osobne oznámila svojmu zamestnávateľovi, že čakám bábätko a dohodli sme sa na ďalšom postupe práce, čo sa týka delegovania, aby som mohla neskôr v pokoji nastúpiť na materskú. Odovzdala som aj písomné oznámenie kópiu tehotenskej knižky. Oznámenie nemá  žiadny predpísaný formát, ak na to v práci nemáte špeciálny formulár, stačí ho napísať len vo forme jednoduchého úradného listu (v záhlaví Vaše meno, adresa, kontakt, nižšie názov a adresa zamestnávateľa, Vec: niečo v štýle: Oznámenie zamestnávateľovi o odchode na materskú dovolenku.  V texte spomeňte Vaše meno, dátum narodenia a čo je najdôležitejšie predpokladaný termín odchodu na materskú dovolenku (to Vám povie Váš lekár). Zamestnávateľ Vám potvrdzuje taktiež žiadosť o materskú - v ňom je pre neho dôležitý konečný dátum nástupu na materskú. 

Po pôrode doručte zamestnávateľovi kópiu slovenského rodného listu. Český rodný list je pre nich bezpredmetný, takže počkám naň a doručím až slovenský rodný list (slušne ale upovedomte Vašu pani účtovníčku/HR zamestnankyňu, že rodný list doručíte až neskôr).

Materská

Len pre pracujúce matky (čiže zamestnankyne alebo podľa osobitých pravidiel/ predpisov  aj SZČO alebo dobrovoľne poistené matky). Tlačivo Vám vystaví gynekológ v poradni. Následne je potrebné dať potvrdiť tlačivo svojmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnankyňa. Potom vyplňte časť na druhej strane, resp. potrebné info. Nezabudnúť dátum a podpísať sa. Niektorí zamestnávatelia tlačivo rovno odošlú do sociálnej poisťovne za Vás, nie je to však ich povinnosť. V prípade ak tlačivo odosielate samy za seba, od zamestnávateľa je potrebné zistiť pod ktorú pobočku firma patrí. Informáciu Vám poskytne zväčša Vaša pani účtovníčka alebo niekto z HR oddelenia.  (Pozor: je to preto, že aktuálna adresa firmy neznamená automaticky, že firma bude spadať pod pobočku sociálnej poisťovne, ktorá ma na starosti túto oblasť. Je potrebné si to vždy overiť). Na túto pobočku následne zašlite správne vyplnené tlačivo. Vyrozumenie, Vám bude zaslané na adresu Vášho trvalého bydliska (prišlo mi do dvoch týždňov). Na identickú adresu sociálnej poisťovne, po narodení bábätka bude nutné zaslať kópiu rodného listu bábätka, aby Vám neprestali vyplácať materskú. Väčšina pobočiek, rešpektuje zaslanie aj českého rodného listu a nevyžadujú už ďalšie zasielania slovenského rodného listu. (stať sa to však môže). Posielala som overenú kópiu českého rodného listu. Plánujem pre istotu poslať aj slovenský. Materská pre pracujúce matky nie je priznaná automaticky, vždy o ňu treba požiadať a spĺňať podmienky priznania.

Prehlásenie o otcovstve a mene:

Vybavíte na Matrike, potrebná prítomnosť oboch rodičov naraz alebo samostatne. Doklady: Občianske preukazy. (pozor na niektorých matrikách vyžadujú aj rodné listy rodičov. V Trnave stačili OP,). Vydáva sa na počkanie a bez poplatku. Treba mať pripravené/dohodnuté taktiež mená (mužský aj ženský tvar) a priezvisko. Tento papier je potrebné zobrať do pôrodnice. Vybaviť sme boli v ôsmom mesiaci tehotenstva, aby sme mali o starosť menej. Obdržali sme ,,tri originály prehlásenia,, (jeden pre otca, jeden pre matku, jeden do pôrodnice), štvrtý ostáva na matrike.

Detský lekár

Detského pediatra je nutné zvoliť/osloviť v dostatočnom predstihu, hlavne ak chcete mať lekára pre bábätko iného ako podľa obvodu pod ktorý spadáte, nakoľko by Vás Vami vybraný lekár nemusel prijať. Je potrebné skontaktovať lekára s informáciou, že u neho chcete po narodení zaevidovať bábätko do lekárskej starostlivosti. Ak Vás lekár príjme, pýta sa na predpokladaný termín pôrodu a meno. Tým, že sme chceli rodiť v Čechách, sa nás pýtala aj na to, či tam plánujeme pobudnúť dlhšie, resp. kedy asi sa vrátime na Slovensko. Dá Vám svoj kontakt (zväčša meno, a tel. kontakt, poprípade aj adresu). Tieto údaje budete potrebovať do pôrodnice. Väčšina pôrodníc potom po narodení, informuje pediatra o narodení bábätka. Vašou povinnosťou po prepustení z pôrodnice je kontaktovať najbližší pracovný deň pediatra, že ,,už ste prepustení a doma,, a dohodnúť si termín prvej návštevy (my sme boli hneď na druhý deň). To či pediater chodí domov prvé dni alebo vy prídete do ambulancie je už veľmi individuálne od každého pediatra zvlášť.

Pri výbere pediatra určite odporúčam chodiť osobne. Vo väčšine prípadov vybavíte aj to, čo by ste po telefóne nevybavili. To, že je dieťa evidované u detského lekára je tiež jedna z podmienok pre získanie príspevku pri narodení dieťaťa.

 • výber pediatra ešte pred poradňou v pôrodnici,
 • kontaktovať pediatra pred pôrodom, a prihlásiť sa k pediatrovi po pôrode,
 • zistiť, či na prvú návštevu chodí domov, alebo my k nemu (to je pre vlastné info, nie nutnosť, lebo to Vám určite sám povie ),
 • pediatrovi doručiť prepúšťaciu správu bábätka  z nemocnice  - pri prvej návšteve s bábätkom, (druhá kópia ostáva matke, ak ju dostanete),
 • pediatrovi sa treba ozvať hneď po prepustení z nemocnice (najbližší pracovný deň).
 • po obdržaní slovenského rodného listu, nahlásiť čo najskôr rodné číslo detskej lekárke (ak Vás o to požiada),

Detský lekár Vám neskôr, keď budete mať slovenský rodný list potvrdí tlačivo pre príspevok pri narodení dieťaťa.

Prihlásenie sa do pôrodnice

V každej pôrodnici je to inak. U milosrdných bratov v Brne, sa stačí/je dobré ohlásiť po tom ako Vás Váš gynekológ vyradí z poradne. Zavolala som si na kontaktné tel. číslo z webovej stránky (cca 5 týždňov pred pôrodom), povedala, že by som u nich rada rodila  a oni ma objednali k nim do poradne.

Je aj možnosť dohodnúť sa, že poradne absolvujete až do pôrodu naďalej u svojho gynekológa a do pôrodnice prídete až na pôrod. Všetko je, ale na báze dohody a komunikácie a vždy je dobré si to odkonzultovať ako s gynekológom tak aj s kontaktnou osobou v pôrodnici. Aj keď som do poradní do Brna dochádzala, brala som ako pozitívum, že sa zoznámim s prostredím a lekármi.

Poradne v pôrodnici

Objednali ma na konkrétny dátum a čas, takže sa čakalo minimálne (treba počítať s tým, že ak by prišla nejaká mamička na ,,príjem,, má samozrejme prednosť a čakanie sa trochu predĺži. 

Doklady:

 • tehotenská knižka, lekárske správy od gynekológa, ak máte,
 • OP,
 • preukaz poistenca  (európsky), ak sa vopred dohodnete s poisťovňou a tá si bude náklady riešiť s pôrodnicou sama, mimo Vás - ak to bude možné) . Ja som bola samoplatca - platila som v hotovosti a budem žiadať o refundáciu nákladov v zdravotnej poisťovni. (neohlasovala som plánovaný pôrod), takže som preukaz nepotrebovala,
 • v kufri sme nosili kompletne zbalené veci, ak by si nás tam už chceli nechať,
 • odporúčam absolvovať prehliadku pôrodnice (pôrodných sál, novorodeneckého oddelenia a oddelenia šestonedelia). Tu Vám aj povedia, čo si máte zbaliť do pôrodnice,
 • na prvej poradni obdržíte nejaké formuláre, ktoré potrebné vyplnené priniesť k pôrodu ( info o  Vás, Vašom partnerovi, kontaktné osoby, formality ohľadom termínov, rodinnej anamnézy, Vašom zdravotnom stave, kontaktu na Vášho gynekológa...)

Po každej poradni nám vystavili faktúru, ktorú sme v pokladni v hotovosti (dá sa aj kartou) zaplatili.

Ubytovanie

 • buď to risknete a pôjdete na doraz, keď Vám praskne plodová voda, častých kontrakciách alebo pocite, že už to na Vás ide, kedy musíte rátať s tým, že to nemusíte stihnúť a budete rodiť v inej pôrodnici  ako ste chceli (v tom lepšom prípade),
 • alebo si zabezpečíte nejaké bývanie pár dni vopred v blízkosti pôrodnice. Tejto možnosti som sa najprv vyhýbala, ale nakoniec som bola veľmi rada a v psychickej pohode, keď som sa nemusela báť či to stihneme načas.

Pôrod

Do pôrodnice:

 •  bežné veci do pôrodnice pre Vás a bábätko,
 •  lekárske správy, tehotenskú knižku (tu Vám ju už zoberú)
 • vyplnené formuláre obdržané v poradni v pôrodnici,
 • OP, preukaz poistenca, prehlásenie o mene dieťaťa a otcovstve (rodné listy mňa a otca som nepotrebovala, ale asi je dobré ich pre istotu zobrať - aspoň kópie), 
 • hotovosť na uhradenie faktúr pri prepustení mi doniesol partner

Z pôrodnice obdržíte:

 • prepúšťaciu správu bábätka (dostala som len jednu pre pediatra - urobte si kópiu pre seba, ak chcete),
 • prepúšťaciu správu pre mňa - poslali mi poštou (alebo Vám ju dajú osobne), druhú poslali poštou môjmu gynekológovi (len som si mala overiť, či mu dorazila),
 • faktúry z novorodeneckého, šestonedelia, prípadne ešte faktúry za nadštandardnú izbu (tieto zdravotná poisťovňa neprepláca, ale aj tak to stojí za to). Tie môžete uhradiť v hotovosti, kartou alebo bankovým prevodom. Platili sme v hotovosti,
 • pri platení skontrolujte, že faktúry sú vystavené zvlášť pre Vás a zvlášť pre bábätko. Tak isto pri platení poproste, aby Vám doklad o zaplatení vystavili zvlášť za faktúry pre bábätko a zvlášť pre Vás, nakoľko o refundáciu je taktiež potrebné zažiadať separé pre Vás a bábo.

Český rodný list:

 • Po narodení bábätka za mnou na izbu prišla teta z Matriky, už mala predvyplnené formuláre (pri príchode do pôrodnice som odovzdávala prehlásenie o otcovstve, plus ich formuláre, kde som vyplnila všetky informácie), ja som ich len skontrolovala a podpísala.
 • Dala mi informačný papier, do kedy bude hotový a kde si je potrebné vyzdvihnúť český rodný list s tel. kontaktom. Majú na to 10 dní, ale spravidla, je hotový do 4 dní, takže si ho môžete vyzdvihnúť cestou z pôrodnice domov (overte si telefonicky, či už je hotový). Neviem ako je to so zasielaním poštou, partner ho bol vyzdvihnúť osobne (mal so sebou naše rodné listy a Občianske preukazy).
 • POZOR: ešte v pôrodnici, keď za Vami príde tetuška, dôkladne skontrolujte všetky údaje, hlavne Vaše rodné čísla. V mojej pôrodnici napríklad samoplatcov odlišovali tým (keďže RČ je bezpredmetné pre nich v takom prípade), že bolo v tvare xxxxxx/9999. a tieto deviatky mi zapísali aj to formulárov pre vydanie rodného listu. Tetu som na to iba upozornila, ona to skontrolovala voči mnou dodanými dokumentmi a opravila to. Tak isto dôkladne skontrolovať rodný list dieťaťa na matrike, aby ste sa nemuseli vracať.
 • kópiu budete potrebovať: do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne pre dočasný preukaz poistenca, pri vybavovaní slovenského rodného listu.

Slovenský rodný list

Je potrebné navštíviť Matriku v mieste bydliska. Potrebné dokumenty:

 • overenú kópiu českého rodného listu (ak nechcete odovzdávať originál - neodporúčam),
 • rodné listy a  občianske preukazy rodičov,
 • pre istotu vezmite aj prehlásenie o otcovstve a mene, ktoré Vám predtým vydávali (stane sa, že to založia a nevedia nájsť)

Tety s vami vyplnia nejaké dokumenty  a zašlú to na osobitú matriku do Bratislavy. Doba trvania: zvyčajne cca 9 týždňov +/-. Majú na to tuším 90 dní. Takže sa vyzbrojte pevnými nervami pri čakaní ako aj my teraz.

Slovenský rodný list je potrebný pre preukaz poistenca, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, prihlásenie k trvalému bydlisku, zamestnávateľa - daňový bonus...

Prevoz bábätka cez hranice.

My sme neriešili žiadne dočasné doklady z ministerstva, jednoducho sme hranice prešli a pri prípadnej kontrole sme boli pripravený vytiahnuť prepúšťaciu správu z nemocnice.

V prípade, ak by ste na to nedokázali pomyslieť 🙂, o ,,náhradný cestovný doklad,, sa žiada na zastupiteľskom úrade nášho štátu v ČR, bližšie informácie som si nezisťovala. Už pri odchode z pôrodnice patrí bábätko bezpečne zapnuté do vajíčka a pásov, nie do vaničky na ležato! Naša bambuľa s prestávkami bez problémov vydržala 2,5 hodinovú cestu plus prestávky. Nie som odborník, ale bábätko bolo v brušku schúlené do klbka 9 mesiacov a nemyslím si, že by preto ,,schúlenie,, vo vajíčku pre neho malo byť nepohodlné, neprirodzené alebo škodlivé na tú krátku dobu, ak sa jazdí bezpečne.

Návšteva gynekológa po šestonelí

 • o termíne a o tom, kedy sa máte ohlásiť o svojho gynekológa sa informujte keď Vás bude ,,vyraďovať z poradne pred pôrodom,
 • ak pôrodnica nezasielala prepúšťaciu správu lekárovi separé, doručte mu správu vy,
 • ak spĺňate podmienky, gynekológ Vám vydá a potvrdí formulár/žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Tento formulár Vám dajú na matrike, keď si pôjdete vyzdvihnúť slovenský rodný list.

Túto prehliadku po šestonedelí určite absolvujte- je to de facto posledné potvrdenie, že ste po pôrode v poriadku. Aj keď som nemala ťažkosti, pri tejto kontrole mi môj gynekológ zistil nevylúčené zvyšky placenty v maternici. Lekár v takomto prípade pacientky posiela do nemocnice na príjem s označením ako neodkladný (zvyčajne vykonávajú kyretáž) (ak sa nevyskytnú problémy, do cca 6-7 hodín budete späť doma. Veľakrát čítam, že maminy k lekárovi po šestonedelí už vôbec nejdú. Maminy, budúce maminy, nepodceňujte to.

Zdravotná poisťovňa - dočasný preukaz

Pri prvej návšteve detského lekára Vám pediater vypíše recept pre bábo ešte na ,,Vaše poistenie,, ak bude mať bábätko tú istú poisťovňu ako Vy. Aj keď nemáte slovenský rodný list, môžete/musíte už bábätko prihlásiť po narodení do zdravotnej poisťovne. Potrebné dokumenty/doklady:

 • prihláška do zdravotnej poisťovne (vytlačená z ich stránky alebo na požiadanie na pobočke)
 • Váš OP,
 • kópia českého rodného listu, (stačila mi neoverená),
 • tel. kontakt.

Do dvoch dní mi zavolali, že si mám prísť pre kartičku - papierová kartička s dočasným identifikačným číslom. S ňou som zatiaľ bez problémov bola u pediatra aj ortopéda. Po obdržaní slovenského rodného listu, je nutné navštíviť pobočku opäť - potom bude bábätku vydaný už riadny preukaz poistenca. Ak to nie je automatické - požiadajte o vydanie európskeho preukazu poistenca. Všetko je bez poplatku.

Dôležité: požiadať o refundáciu nákladov je možné, až keď bude mať dieťa slovenský rodný list a teda riadny preukaz poistenca.

Odporúčam:

eID, BOK a čítačka kariet – online vybavovanie niektorých žiadostí

Ak máte už nový OP s čipom, odporúčam si vybaviť aktivovanie Bezpečnostného kódu, zaobstaranie čítačky (pre prácu s OP). Budete si takto môcť z pohodlia domova vybaviť niektoré náležitosti, ako napr. žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, neskôr rodičovský príspevok a iné. Zoznam sa postupne rozširuje, aj keď pomaly. Informácie nájdete na www.slovensko.sk. Aktivovanie BOK – bezpečnostného kódu k OP vybavíte na Polícii, presne tam, kde sa chodia vybavovať doklady (OP, PAS, vodičský preukaz). Rovno sa informujte o dostupnosti čítačky kariet. V prípade ak budú mať  fyzicky dostatočné množstvo, môžete si ju bez poplatku vyžiadať. Ak by tieto čítačky nemali k dispozícii, poradia Vám, kde je možné si ich zakúpiť. Potrebné info o čítačkách – jej parametroch a taktiež informácie o nainštalovaní softvéru potrebného pre prácu s čítačkou, nájdete tiež na www.slovensko.sk.  Vybavíte na ktoromkoľvek príslušnom útvare – to znamená, že kvôli tomu nemusíte chodiť do miesta trvalého bydliska.

Čo nás ešte čaká a info doplníme neskôr. Priebežne doplním to, na čo som zabudla.

 • príspevok pri narodení dieťaťa - doplnené,
 • prídavok na dieťa - doplnené,
 • daňový bonus - doplnené, 
 • prihlásenie k trvalému pobytu na ohlasovni pobytu  - doplnené,
 • zdravotná poisťovňa  - doplnené,
 • poplatok za odvoz smetí - doplnené,
 • žiadosť o refundáciu nákladov pre mňa a bábo - doplnené,
 • pas

Konečne 🙂

Slovenský rodný list

 • Vydanie  trvalo suma sumárom presne 6 týždňov,
 • info o vyhotovení a možnosti prevzatia rodného listu na matrike, kde sme oň žiadali, nám dali telefonicky,
 • k prevzatiu v TT matrike nám stačili občianske preukazy oboch rodičov,
 • tu nám dali taktiež tlačivo k príspevku pri narodení dieťaťa.

Trvalý pobyt

Mamičky, ktoré rodili na Slovensku - ich deti majú automaticky po nich trvalý pobyt. V prípade ak chcú maminy pre bábo trvalý pobyt iný ako majú ony samé , bude potrebný súhlas všetkých vlastníkov bytu a tuším aj doklad o vlastníctve bytu (to som si nezisťovala presne). Vybavuje sa na ohlasovni pobytu v mieste trvalého bydliska (kde bude mať bábo trvalý pobyt).

Maminy, ktoré rodili v ČR a chcú, aby malo bábo trvalý pobyt ako ony - stačí prísť v mieste trvalého bydliska na ohlasovňu pobytu. Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz,
 • kópia rodného listu bábätka.

V tomto prípade nie je potrebný súhlas vlastníkov bytu.

Ak chcú pre bábo iný trvalý pobyt ako  majú ony samé, platí to isté akoby rodili na Slovensku.

Zdravotná poisťovňa - ,,trvalý,, preukaz /európsky preukaz poistenca

 • kópiu slovenského rodného listu (stačí neoverená) zaniesť na pobočku zdravotnej poisťovne. Ideálne na tú, kde ste vybavovali dočasný preukaz, aby to mali všetko pokope,
 • dočasný preukaz odovzdávate, a vydajú Vám Náhradný certifikát preukazu poistenca (platný jeden mesiac) s ktorým sa budete (vaše bábo 🙂 ) preukazovať pri návšteve lekára,
 • preukaz poistenca si môžete dať zaslať poštou na adresu trvalého bydliska alebo vyzdvihnúť osobne na pobočke (v tomto prípade je dobré sa informovať telefonicky na danej pobočke, či je už preukaz hotový, aby ste nechodili zbytočne. Na rozdiel od dočasného preukazu, tu Vás informovať oni nebudú). Vyhotovenie do 30 dní, ale väčšinou oveľa kratšie.
 • európsky preukaz poistenca, je vo väčšine poisťovní vydávaný už automaticky, teda ako ,,obojstranný,,

Daňový bonus (pre pracujúce mamičky)

 • zamestnávateľovi (účtovníčke alebo tetuškám z HR oddelenia) doručte kópiu slovenského rodné listu,
 • doba trvania materskej dovolenky sa berie, akoby ste ,,riadne pracovali,, preto, si za toto obdobie aj mamičky môžu uplatniť daňový bonus, avšak až pri ročnom zúčtovaní. (mesačne iba v prípade, ak by aj počas materskej pracovali a vznikla by im povinnosť platiť daň väčšia než je výška daňového bonusu). Ak sa bábo narodí napríklad 31. mája, máte nárok uplatniť si daňový bonus aj za mesiac máj (nijak sa to nekráti).
 • Po skončení materskej dovolenky a prestupe na rodičovskú dovolenku si mamička môže uplatniť daňový bonus  iba v prípade ak by popri rodičovskej pracovala a vznikla by jej povinnosť platiť daň a len za tie mesiace, počas ktorých pracovala. V opačnom prípade si za tieto mesiace daňový bonus nemôže uplatňovať. Aby ste neprišli o daňový bonus, môže si ho uplatniť otec dieťaťa (ak spĺňa podmienky čo sa týka výšky zaplatenej dane). 

Príklad: Január až apríl som pracovala, máj až november budem na materskej a december prejdem na rodičovskú (nebudem popritom pracovať).

Za január až apríl - daňový bonus sa neuplatňuje, lebo bábo ešte nie je narodené 🙂

Máj až november (nepracujem popri materskej, ale materská sa berie akoby som bola zamestnaná a preto si za tieto mesiace môžem uplatniť daňový bonus pri ročnom zúčtovaní, ak za január až apríl zaplatím dostatočne vysokú daň (cháp  - aby bolo z čoho ,,odčítavať daňový bonus,, lebo ten nemôže ísť do mínusu. Čiže zaplatená daň za január až apríl musí byť >= než uplatňovaný daňový bonus za máj až november. A december si uplatní daňový bonus zamestnaný otec dieťaťa. V prípade ak by zaplatená daň za január až apríl bola

Kto si to nechce komplikovať (funguje to vo väčšine rodín ;) ), tak hneď od narodenia si bude uplatňovať daňový bonus druhý riadne pracujúci rodič, ktorý aktuálne nie je na materskej/rodičovskej.

Poplatok za odvoz smetí

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt v mieste bydliska na ohlasovni pobytu, nás hneď upozornili, že nám za bábätko ako nového člena 🙂 bude vyrubený poplatok a oznámenie nám zašlú poštou. V prípade ak bývate inde ako v mieste trvalého bydliska (podnájom a podobne), a platíte tam už odvoz smetí. Postupuje rovnako aj u bábätka: V mieste (napr. prechodného bydliska), zájdete na mestský úrad, ,,prihlasite bábätko,, v kancelárii zaoberajúcej sa odvozom smetia - tiež Vám vyrubia poplatok, poprosíte si potvrdenie, že za neho platíte v danom meste a toto potvrdenie doručíte na úrad v mieste trvalého bydliska, kde zaevidujú, že ste platcom inde a tým padom v mieste trvalého bydliska už platiť nebudete. Je to preto, že každý je povinný platiť za odvoz smetí, vrátane novorodencov 🙂 a malo by sa platiť vždy v meste, kde aktuálne dlhodobo pobývate ;).

Refundácia nákladov v poisťovni za liečbu v zahraničí

Po novom, už nie ste povinný hlásiť to, že budete/chcete rodiť v zahraničí. Pripomeniem, že ak sa chcete vyhnúť tejto byrokracii, je možnosť to riešiť spôsobom, že dopredu (pred pôrodom) to oznámite poisťovni a je tu možnosť, že tá si bude náklady a úhradu riešiť priamo s nemocnicou, ale závisí to od konkrétnej poisťovne a nemocnice. V takomto prípade je potrebné sa ísť informovať do poisťovne a verte, že keď prídete slušne a s úsmevom, nie ako arogantné fúrie 🙂 tie tetušky sú aj celkom príjemné a ochotné;).

Môj prípad žiadosti o refundáciu nákladov: v nemocnici som bola ako samoplatca, poisťovňa vszp. Je potrebné podať zvlášť žiadosť za Vás a zvlášť za bábätko. Náklady sa preplácajú do max. výšky nákladov aké by boli pri rovnakej starostlivosti na Slovensku. 

Potrebné doklady a dokumenty k žiadosti pre Vás:

 • vyplnený formulár zo stránky nemocnice,
 • originál doklad o zaplatení,
 • rozpis úkonov (napr. nemocničný účet, rozpis poskytnutej starostlivosti..),
 • kópiu Vašej prepúšťacej správy z nemocnice,

ak ste navštevovali poradne v pôrodnici posledný mesiac a Vaša poisťovňa to prepláca: 

 • rozpis úkonov z každej poradne (napr. nemocničný účet, rozpis poskytnutej starostlivosti..),
 • originál doklady o zaplatení.

Potrebné doklady a dokumenty k žiadosti pre bábätko:

 • vyplnený formulár zo stránky nemocnice,
 • originál doklad o zaplatení,
 • rozpis úkonov (napr. nemocničný účet, rozpis poskytnutej starostlivosti..),
 • kópiu prepúšťacej správy bábätka z nemocnice.

Ako prvé, si urobte zo všetkého kópiu - pre istotu. Vyplnené žiadosti som odovzdala na podateľni v poisťovni. Ak si donesiete kópiu žiadosti (stačí prvá strana), potvrdia Vám, že od Vás prevzali žiadosť s konkrétnymi náležitosťami. Žiadosť je možné poslať aj poštou (tu však nemáte žiadne potvrdenie o prevzatí). Pozor na lehoty, do kedy je možné požiadať o refundáciu nákladov. V prípade, ak Vám nejaké dokumenty budú chýbať, bude Vás niekto z ich oddelenia kontaktovať (nás kontaktovali emailom, že musíme dodať ešte prepúšťacie správy z pôrodnice, tie sme posielali už poštou ;) ). Peniažky prišli približne za mesiac na účet. Poštou by malo prísť ešte vyrozumenie, na to ešte čakáme. Sumu preplácajú zmenným kurzom, aký bol v dňoch, kedy boli vystavené účty za zdravotnú starostlivosť) a ako bolo spomenuté do výšky základnej starostlivosti aká by Vám bola inak poskytnutá na Slovensku. Konkrétne v mojej poistovni mi vo vyrozumení prišlo, že akurát poradne sa nepreplácajú. 

Príspevok pri narodení dieťaťa

Formulár dostanete na slovenskej matrike, keď si pôjdete prevziať slovenský rodný list, kde bude predvyplnená a potvrdená časť týkajúca sa matriky. Tento formulár je potrebné potvrdiť Vášmu gynekológovi (že ste od štvrtého mesiaca navštevovali pravidelne poradne, a ktorý v poradí je to pôrod). Od detského lekára budete potrebovať potvrdenie, v ktorom bude, že bábätko sa dožilo 28 dní a je v zdravotnej starostlivosti. Tento formulár je dostupný na stránkach upsvar. Žiadosť sa podáva na upsvar v mieste trvalého bydliska žiadateľa (teda vo väčšine prípadov matky). Lehota na podanie žiadosti je 6 mesiacov od narodenia bábätka. Potom nárok na príspevok zaniká.

Potrebné dokumenty a doklady:

 • vyplnenú žiadosť, a potvrdené príslušné časti matrikou, gynekológom,
 • vyplnené potvrdenie od detského lekára,
 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • Váš občiansky preukaz.

Okrem týchto vecí som obdržala stós ďalších papierov, ktoré nie sú zverejnené ani na ich stránke, pripravte sa teda na to, že možno sa tu budete musieť otočiť na dvakrát.

Rada: Nedajte sa odbiť, mňa tetuška v Prešove, presviedčala, že nemám nárok, na príspevok, kedže som rodila v zahraničí a pomaly mi ani nechcela zobrať žiadosť so slovami, že to mi neschvália. Nakoľko žiadosť obsahuje prehlásenie, ktoré hovorí aj o taktomto prípade, bolo mi jasné, že ani nevie čo dáva ľuďom podpisovať. Pri ďalšej návšteve Upsvar sa ma ujal už iný pracovník, ktorý takýto problém s mojou žiadosťou nemal, takže nedajte sa odbiť.

Prídavok na dieťa

Pozor, taktiaž ako u príspevku pri narodení dieťaťa na stránke neboli k dispozícií všetky potrebné formuláre. Príspevok sa vypláca aj spätne za minulé mesiace, avšak maximálne spätne 6 mesiacov. Žiadosť sa podáva tak isto na upsvar v mieste trvalého bydliska žiadateľa (teda väčšinou matky).

Potrebné dokumenty a doklady:

 • vyplnenú žiadosť, 
 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • Váš občiansky preukaz.
 • plus zopár ďalších, ktoré obdržíte na upsvar.

  Odporúčame