tratatundra
    Správa bola zmenená    24. nov 2022    

    Keďže aj pes je člen rodiny, tiež si zaslúži vianočné fotky. 😝

    Alebo... keď si chystáte vianočné pozadie a pes si z toho spraví pelech.