Mám nárok na podporu po rodičovskej?

silviasestakova
20. aug 2012

V novembri som nastupovala na MD.Na upsvr. mi dve uradničky s troch povedali ,že mam narok na podporu po troch rokoch RD.Jedna mi povedala,že nemam narok lebo sa beru posledne tri roky a to som a ešte stale doma a do novembra 2014 budem.Tak mi kočky prosim vas porate či mam narok na podporu DAKUJEM

silviasestakova
autor
20. aug 2012

A ešte som bola do maja 2011 zamestnana.šest rokou do zadu.DAKUJEM

gapa
20. aug 2012

@silviasestakova
ak ti trval pp len do mája 2011 a bol na dobu neurčitú, tak podla mna nárok mať nebudeš (mala by si, ak by si sa zaevidovala do 1roku od ukonč.pp), lebo sa ako obdobie poistenia berie len obdobie počas trvania pp a čerpania rd v zamestnaní (od ukončenia pp už iba poberáš RP), po ukončená pp už nie. a vyžaduje sa aspon 730dní (2roky ) poistenia v posledných 3rokoch.

ak si mala prac.pomer len na dobu určitú v poledných 4och rokoch pred zaevidovaním , tak by si mala nárok na podporu 4mesiace, ak by si sa zaevidovala do 2rokov od ukončenia pp.

niekto tu písal, že aj v prípade prac.pomeru na dobu neurčitú postupujú rovnako ako pri určitom. A ak máš aspon 2roky poistenia v posledných 4roch, tak nárok na podporu 4mes. máš, ale v zákone je písané inak.

a dalšia vec, v čase ukončenia rd to môže byť zase inak.

martinkatinka
21. aug 2012

Ja som sa na toto bola informovať. Mne povedali tak, že nárok nemám, jedine, že by som prerušila rodičovský, na pol roka by mi vyplácali podporu v nezamestnanosti a potom si znova rodičák obnovila, keďže ten je možné poberať do 5 rokov veku dieťata, ale tak, že ak preruším, možeš si znova požiadať. Možno to blbo vysvetľujem 😉 ale tri roky možeš poberať RP, ale nemusí to byť v kuse...

gapa
21. aug 2012

@martinkatinka
len RD u zamestnávatela možno čerpať do 5rokov, rodičovský u zdravého dieťaťa len do 3rokov. A podporu môže poberať samozrejme len nezamestnaný.

všeobecne platí, ak niekto pracuje aspon 2roky vkuse bez prerušenia poistenia v nezam., resp. trvá mu poistenie aspon 2roky v posledných 3rokoch pred zaevidovaním na up bez poberania podpory, tak ak počas poberania materského/RP skončí jeho prac.pomer, tak nárok na podporu má, ak sa zaeviduje na up najneskôr 1 rok po ukončení pp. RP môže prehodiť na druhého rodiča.

martinkatinka
21. aug 2012

@gapa áno, dlžka je tri roky, ale ak prerušíš a znova nastúpiš, tak sa ti to rperušenie nezaratáva.... a takto možeš poberať do veku 5 rokov, čiže 3 roky ti budú vyplácať rodičovský...neviem to inak napísať... tak príklad: po 2 rokoch veku dieťata ideš do práce, poberáš RP 18 mesiacov, potom ideš pracovať, pozastavíš RP trebárs na rok, potom skončíš pracovný pomer, a znova si požiadaš o RP, lebo nemáš vyčerpané tie tri roky, pokiaľ teda dieťa nepresiahlo 5 rokov. Tak to znamená, že tri roky RP si vyčerpáš v období od 0-5 rokov veku dieťata. napísala som to zrozumiteľne?? 😀 Lebo sa to ťažko vysvetľuje....

silviasestakova
autor
21. aug 2012

CHapem tak ,že mne bi bolo najlepšia teras skončit RP a nahlasit sa na podporu aby som ju dostala.Mne to iste povedala jedna ženska v Prievidzi na socialke, že nemam narok po troch rokoch RD na podporu.Zajtra idem do mesta tak to pozistujem a napišem čo som vybavila.Odrobene roky mam a po rodičaku nemam narok na svoju podporu TO JE ALE SILA V TOMTO šTATE 😠 😠 😕

silviasestakova
autor
22. aug 2012

martinkatinka mala si pravdu podporu musim vybrat ešte tento rok lebo na buduci sa môžu zakony pomenit.Tak že prerušim RD a nabehnem na podporu.Ak niečo nove zistim dam vediet .dakujem

gapa
22. aug 2012

@martinkatinka
tak to ťa niekto nepresne informoval. Platí to ako píšeš o rodič dovolenke, ale neplatí to o rodič. príspevku. A to treba rozlišovať, každé upravuje iný zákon.
Je pravda, že ak sa dohodneš so zamestnávatrelom, nemusáš rd čerpať súvisle do 3rokov, ale napr. po dovršení 2rokov dieťaťa nastúpiš do práce a nevyčerpaný rok RD si vyčerpáš neskôr, no najneskôr do 5rokov dieťaťa.
Ale to neplatí o rodič.príspevku. Ten nadalej poberáš aj v čase po dovršení 2rokov dieťaťa, ked nastúpiš do práce, a to do 3rokov dieťaťa a v čase, ked nanovo nastúpiš na RD už RP poberať nebudeš.

pozri zákon
--------------------------------

Zákon o rodič.príspevku vid § 3 ods.2 písm a)
§ 3
Nárok na rodičovský príspevok
(1) Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak
a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a.
b) má trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“).
(2) Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa
a) do troch rokov veku,
b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,5) alebo
c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.
(3) Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výţiva dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodrţiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.6)
(4) Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa povaţuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
-----------------------------------

Zákonník práce § 166 ods. 4

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť ţene a muţovi, ktorí o to poţiadajú, rodičovskú dovolenku aţ do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyţadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť ţene a muţovi, ktorí o to poţiadajú, rodičovskú dovolenku aţ do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič ţiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.
(3) Ţena a muţ písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.
(4) Zamestnávateľ sa môţe so zamestnancom dohodnúť, ţe rodičovskú dovolenku podľa odseku 2 moţno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyţadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období podľa odseku 2 nečerpala.

silviasestakova
autor
22. aug 2012

To je všetko poriadku len moja otazka znela či mam narok na podporu po rodičovskej dovolenke? Len o toto mi išlo.Už som si to zistovala tak už viem čo treba.Až vieš niečo nove tak napiš dakujem

zlatat
1. sep 2012

@silviasestakova ahoj, prosím ťa, čo si zistila ohľadom podpory po RD ?
Ja som nepretržite zamestnaná od r. 1996, trvalý pomer mi zatiaľ trvá, ale od r. 2006 som na RD ( 6 rokov z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu nášho synčeka ). Táto RD mi končí o mesiac - 8.10.2012 a tým pádom 9.10.2012 dostanem výpoveď od svojho zamestnávateľa.
Nevieš mi povedať - budem mať nárok na podporu v nezamestnanosti?

silviasestakova
autor
1. sep 2012

Mna prepustili ešte v minulom roku maj.2011 ja som vybrala minulom roku len 8.dni podpori.A po 3rokoch RD bi mi podpora v nezamestnanosti zanikla.Lebo oni na soc. pois. beru posledne 2roky odvedene do štatu.Tak že môj plan je takí, že sa idem zaregistrovat na UP od 3.septembra 2012.Aby som neprišla o podporu.RD dostavam 194eur a podporu by som mala dostat 360eur tak jeto rozdiel.A RD musim pozastavit lebo podporu a zaroven RD nemôžem ja dostavat.A k tvojmu problemu narok na podporu určite maš ale radšej si to treba zistit na UPSVR tam ti povedia čo a ako dalej.Do byvalej firmi sa jedna baba nechce vratit s dôvodu 12hodinovych zmien.A jedna jej poradila že po RD môže ist na PNku aspon na 12mesiacou aby jej ešte firma odvadzala do SOCIALNEJ POISTOVNE ale to si musiš zistit od niekoho ktory v tom vie chodit a vyzna sa v paragrafoch.

zlatat
2. sep 2012

@silviasestakova dík
ja som aj uvažovala aj nad tým, že by som skočila za Dr. či by ma nevypísala na PN, aspoň by sa mi vrátilo to, čo som vrazila do sociálnej poisťovne na DNPO a aby ma nechala na PN, kým sa nám nepodarí znova otehotnieť - dúfam, že to nebude dlho trvať a čoskoro sa dočkáme. Len neviem, či sa mi to podarí.

silviasestakova
autor
2. sep 2012

Držim palce mi sme mali ten isty problem a na treti rok sa konečne vydarilo. 🙂 😉

lenuliatko
29. dec 2012

Ahojte, čítam si o podpore už vyše dvoch hodín a neviem, či je to pokročilou hodinou, ale čím viac čítam, tým menej mi je to jasné. Ktoré obdobie sa započítava, ktoré nie, príjem... Takže, popíšem situáciu. V prvých dňoch roku 2013 dostanem zrejme výpoveď, firma pôjde do konkurzu. MOmentálne som na RD. A teraz fakty:
Zamestnaná som bola od roku 2006 - 20.11.2009 (oficiálny príjem 170€)
ďalšie zamestnanie 30.11.2009 - doteraz ( hrubá mzda 950€)
4.12.2009 - PN rizikové tehotenstvo
1.6.2010 - MD
apríl 2011 - doteraz - RD
RD mi končí 10.6.2013
Mám nárok na podporu v nezamestnanosti? Ako sa bude vypočítavať, aká bude jej výška? Ako si ju poprípade zvýšiť. Čítala som tu o tom, že nastúpiť na jeden deň do práce, nechať si preplatiť dovolenku a odstupné... A tiež perušiť RD, poberať podporu a potom späť na RD? Prosím, poraďte mi niekto. Ďakujem krásne.

medinila
29. dec 2012

@lenuliatko ja osobne ti neviem poradit,ale mne bolo poradene....ukoncit rodicovsku dovolenku,nastupit na jeden den do prace,resp.cerpat v ten den dovolenku,ukoncit prac pomer dohodou a najlepsie to stihnut do 31.12.2012,lebo od roku 2013 nastali nejake zmeny v podpore. Takze ja som v decembri ukoncila rod.dov.,nastupila som do prace,odrobila si par dni,dala vypoved a nahlasila sa na urad prace. Rod.dovolenka by mi povodne mala skoncit 31.maja,ale momentalne som uz nezamestnana

lenuliatko
29. dec 2012

@medinila ďakujem za rady, tak nejak som to myslela, len ja stále ani neviem, či na ňu nárok mám. Ak áno a šlo by to zrealizovať, mám na to jeden deň. V pondelok by som musela akože nastúpiť do práce. A nedala si si RD len prerušiť? Veď stále máš na tých skoro 6 mesiacov nárok po skončení podpory môžeš čerpať ďalej. A čo s rodičovským príslevkom?

evita68
30. dec 2012

@lenuliatko Tento rok výpoved nestíhaš, ved píšeš, že ju dostaneš začiatkom roka. Počkaj si teda na ňu, budeš mať nárok aj na odstupné. V deň výpovede si daj čerpanie jedného dňa dovolenky, ostatnú si daj preplatiť+do vymer. základu pre podporu sa ráta aj odstupné, takže budeš mať maximálnu podporu. Tá sice klesá v roku 2013, ale čo už narobíš.
RP prepíš na otca detí a ty sa zaeviduj na úrade práce. RD sa síce dá prerušiť a potom dočerpať, ale nárok na RP je len do troch rokov dieťaťa.

lenuliatko
30. dec 2012

@evita68 ďakujem za rady, pomohli. No, myslela som, že tá výpoveď sa presunie, ale nakoniec nie, dostala som ju k 31.12, takže zajtra nastupujem na jeden deň do práce a budem čerpať dovolenku, zbytok si dám preplatiť a aj odstupné. A na podporu nastúpim až po skončení RD, teda ak sa nerozhodnem inak, ale dosť by mi to vyhovovalo. Teda, ak ešte aj potom na ňu budem mať nárok. A ešte, ako to je s odtupným? Zatiaľ mi od zamestnávateľa nič neprišlo, ale vraj, ak by som nesúhlasila s výpoveďou, plynie trojmesačná výpovedná lehota. Ale či vo výpovedi bude spomenuté odstupné, neviem a pochybujem. Má naň nárok každý?

evita68
30. dec 2012

@lenuliatko áno, nárok na podporu budeš mať aj po skončení RD, splňaš podmienky.
A to ti ešte nebola doručená výpoved?? Ty s výpovedou nemusíš súhlasiť, nie je potrebný súhlas zamestnanca. Ale : mala ti už byť doručená, aby si ty do konca tohto mesiaca ešte stihla požiadať o ukoncenie PP dohodou z rovnakeho dovodu ako bola vypoved /vtedy vzniká nárok na odstupné, nie na VD/
Je mozne aj rovno sa dohodnut na ukonceni PP dohodou k 31.12. s tym, ze v nej bude dovod - zrusenie prac. miesta. aj vtedy ti vznika narok na odstupne.

lenuliatko
30. dec 2012

@evita68 nie, ešte som ju nedostala. Práve som čítala, že musím požiadať o odstupné pred začatím plynutia výpovednej lehoty, takže najneskôr zajtra. Zo sociálky nás už odhlásil k 31.12. A áno, mal by v nej byť dôvod, že sa ruší firma, teda aj pracovnémiesto. Tak, zajtra mu asi doručím moju dohodu o skončení pracpvného pomeru dohodou a budem žiadať odstupné. Môže byť?
A ešte sa spýtam, práve som čítala, že počas RD sa prerušuje poistenie v nezamestnanosti, budem aj tak spĺňať podmienku poisteni dva roky počas posledných troch rokov??? Ja som z toho už fakt blbec...

evita68
30. dec 2012

@lenuliatko Áno, diobre uvažuješ, zajtra ešte doručiť žiadosť o skončenie PP dohodou z dôvodu .. ako je na výpovedi. Alebo ak ti dajú prevziať výpoved, tak na spodok ich výpovede-čo zostáva pre nich- napíš, že žiadaš o ukončenie PP dohodou ku dňu 31.12.
Počas RD, ked si zamestnaná, čerpanie rodičovskej dovolenky sa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti započíta do obdobia poistenia v nezamestnanosti. Ty podmienku splňaš a nárok na podporu ti vznikne aj po RD.

lenuliatko
30. dec 2012

@evita68 super! Ešte posledná vec, zajtra teda nastúpim na jeden deň do práce a budem čerpať dovolenku. Keďže so zamestnávateľom a jeho ochotou vôbec nemôžem rátať, ako a na akom talčive to oznámiť SP? A akým spôsobom môžem doručť dovolenkový lístok zamestnávateľovi, aby mi to platilo? Firma už nemá kanceláriu, poštou nestíham a keď mu to dám osobne, alebo hodím do schránky, môže sa tváriť, že nič nedostal. ŠKoda komentovať, je to cvok.

evita68
30. dec 2012

@lenuliatko No tu ide len o dohodu medzi vami. Bez komunikácie to nepôjde asi, lebo tu je treba, aby ti na ten jeden deň ukončil prerušenie na SP a aby ti dal na zajtra to čerpanie jedného dňa dov. a zajtrajším dátumom aj preplatil ostatnú dovolenku. Možno by bolo lepšie sa skontaktovať so mzdovou. Ako na to - no tu mi je ťažko ti poradiť, lebo nejak je to robené na poslednú chvíľu.

a čo chceš oznamovať na sp?

lenuliatko
30. dec 2012

@evita68 ja neviem, niekde som čítala, že na evidenčnom liste treba nahlásiť sociálke nástup do práce, či nie? Ja neviem. Doteraz som bola na RD a nepracovala som, zajtra budem jeden deň na RD a aj v práci, aj keď na dovolenke a od 1.1 len na RD a nezamestnaná. Už som kontaktovala mzdovú, ale ona zajtra nerobí, tak ak treba niečo odniesť na sociálku musím zajtra sama.

evita68
30. dec 2012

@lenuliatko nič nemusíš, musí ťa len zamestnávateľ odhlásiť.. a pochybujem, že SP zajtra robí 🙂

lenuliatko
30. dec 2012

@evita68 ďakujem 🙂
Ešte ma napadlo, ak sestra dostane výpoveď k 31.12 a nástup na materskú má až 8.1, nárok na materskú bude mať, lebo bude v ochrannej lehote, ale ako sa jej bdue počítať? Bude mať minimálnu, alebo sa jej bude rátať z posledného zamestnania?

evita68
31. dec 2012

@lenuliatko zo zamestnania z roku 2012

lenuliatko
1. jan 2013

@evita68 tak sme to včera všetko poriešili. K tej sociálke, bolo terba oznamovať. 2x RLFO, jeden dáva zamestnávateľ, kde uvádzal dátum skončenia RD a tiež dátum zániku prerušenia a druhé ja ako FO, kde som ako osoba za ktorú platí štát uvádzala dátum zániku poistenia a dôvod prerušenia. A od dnes sa zas musím prihlásiť na RD. Toto mi nezávisle od seba potvrdili dve zamestnankyne sociálky.

A k sestre, čítala som toho dosť, ak by dostala výpoveď k 31.12, tak dňom, ku ktorému sa jej bude vypočítavať rozhodujúce obdobie je deň skončenia PP a ten je 31.12, to znamená, že rozhodujúce obdobie by bol rok 2011. Lenže, to som tu asi nenapísala, ona je momentálne na RD a na sociálke mi povedali, že ochranná lehota 8 mesiacov plynie len zo zamestnania, nie z RD. Z RD je to max. 6 týždňov pred plánovaným pôrodom, čo znamená, že na MD by musela nastúpiť ešte počas trvania PP. Takže realita, nedostala by žiadnu materskú. Vyriešili sme to tak, že zamestnávateľ dal na sociláku žiadosť o stronovanie odlhásenia z poistenia aje teda zamestnaná ďalej, kým nebude na materskej. Chvalabohu, poriešilo sa to 🙂

majka35
8. jan 2013

@gapa môžem poprosiť o radu? chcela by som ukončiť pracovný pomer, keďže mi zamestnávateľ zmenil pracovný čas, s čím ja nemôžem súhlasiť, pretože nemám komu zveriť deti ... verím, že so šéfom sa dohodnem na výpovedi z ich strany, prípadne dohodou

zamestnaná som vo firme od roku 2001, t. č. som na MD, ktorá mi končí v auguste 2013 ... pred nastúpením na MD mi šéf vyšiel v ústrety a zvýšil mi plat na 1034 eur, kvôli vyššiemu materskému, čiže v zmluve mám ešte stále tento plat ... to ako mám postupovať, som si viac menej prečítala, nastúpiť do práce na jeden den, vziať si v ten den dovolenku, zbytok si dať preplatiť ... dúfam, že budem mať nárok na odstupné? po týchto odpracovaných rokoch ... no a v čom potrebujem poradiť, lepšie je počkať do ukončenia MD a potom ukončiť pracovný pomer, alebo radšej to urobiť skôr ale čo potom s RP? dá sa prepísať na manžela? mám nárok aj na maximálnu podporu? veľa otázok, ale po tých všetkých príspevkoch mám v tom trošku miš maš a ešte aj po nových zmenách v ZP ... ďakujem za radu

silviasestakova
autor
8. jan 2013

podla mna chod na UPSR a tam ti určite povedia čo by bolo pre teba lepšie.Ja som od maja 2011prepustena,až do pôrodu PN november 2011 MD jun 2012 na RD ale som ju musela prepisat na partnera dasa všetko ked ti ma kto poradit.A ja som musela ist na UP lebo po 3 rokoch života dietata bi som nemala narok na podporu tak že bi prepadla prospech štatu.Tak,že som teraz na podpore do aprila.A potom naspet na RD.Na UP beru posledne 2roky odpracovane.Chod sa poopitovat za to nič nedaš nečakaj do augusta.Pekny večer