Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Podpora po materskej

t_fire
14. nov 2015

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či mám nárok na podporu v nezamestnanosti keď po rodičovskej podám výpoveď v práci?Ďakujem za odpovede

lennkka17
14. nov 2015

toto je skopirovane zo soc. poistovne
Počas rodičovskej dovolenky so mnou zamestnávateľ ukončil pracovný pomer, stále poberám rodičovský príspevok. Ráta sa mi jeho poberanie ako obdobie poistenia v nezamestnanosti?

Nárok na rodičovský príspevok sa neberie do úvahy ako obdobie poistenia v nezamestnanosti . Jeho výplata ako štátnej sociálnej dávky je vo vzťahu k splneniu obdobia poistenia v nezamestnanosti bezpredmetná. Na účely nároku priznania dávky v nezamestnanosti možno zarátať len prerušenie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. Ak mamička skončí pracovný pomer, skončí sa aj trvanie rodičovskej dovolenky. Na účely nároku na dávku v nezamestnanosti sa jej zaráta len obdobie rodičovskej dovolenky počas pracovného pomeru, nie však obdobie starostlivosti o dieťa trvajúce po skončení pracovného pomeru.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak poistenec splní podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti: zaeviduje sa ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a splní podmienku obdobia poistenia v nezamestnanosti – aspoň dva roky (t.j. 730 dní) v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie.

Pripomíname, že Sociálna poisťovňa nemôže vyplácať dávku v nezamestnanosti osobe, ktorá zároveň poberá rodičovský príspevok, to znamená, že výplata priznanej dávky v nezamestnanosti sa zastavuje na čas poberania rodičovského príspevku.

Vaša Sociálna poisťovňa