Poradíte s prihlásením na trvalý pobyt?

maminaja7
4. máj 2014

vysvetlenie: po tom čo som sa odhlásila kedysi z trvalého pobytu na SK a išla do zahraničia a vrátila sa už sa nemám kam prihlásiť. Žiadna rodina, žiadne záväzky kto by ma prihlásil a ohlasovňa pobytov ma nemôže prihlásiť na základe tohoto zákona: Že vraj môj posledný trvalý pobyt by musel byť na Slovensku a potom by ma vedeli zaregistrovať na ohlasovni tak ako to robia bezdomovcom, alebo iním...Ale dali mi tento návrh, že stačí ak ma niekto hocikto prihlási na trvalý pobyt na čo i len deň a následne na druhý deň odhlási a už mám právo sa hlásiť na tej ohlasovni, kde ma prihlásia na obec..Bývam v podnájme kde majitelia sú nedostupní a ja sa nemôžem dostať k žiadnej sociálnej a zdravotnej pomoci a visím tak s dieťaťom vo vzduchu - proste nedostávame nič aj keď máme nárok a ja som sa ocitla v hmotnej núdzi a nemôžem ani k nijakým doktorom nakoľko nie som nikde evidovaná. potrebujem si vybaviť občiansky a bez toho nemôžem nič.
Preto prosím dobrého človeka, ktorý by ma prihlásil len na ten jeden deň-..aj za odmenu.. To sú blbé zákony.. ☹

titkovamiriam
4. máj 2014

však sa prihlas na trvalý pobyt v obci,bud kde žiješ alebo odkiaľ pochadzaš 🙂a škoda že to máš ako otazku už ti nebudem vedieť odpovedať

lenka110611
4. máj 2014

uf... neviem či tu na MK niekoho takého nájdeš... to naozaj nemáš žiadnu rodinu? sorry, tomu celkom neverím...

kvieta
4. máj 2014

§ 5
Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-253

Podľa tohto by si nemala mať problém. Skús sa na to odvolať.