Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Zmena priezviska dieťaťa. Ako postupovať?

mima3114
26. mar 2008

Ahojte.vedeli by ste mi niekto poradit ohladom priezviska?ak ma moje dieta priezvisko po otcovi,za ktoreho ja nie so vydata,on nema o dieta ziaden zaujem,dokonca sa vyjadril,ze ho nechce nikdy v zivote vidiet.da sa zmenitpriezvisko nejak sudnou cestou aby malo dieta moje priezvisko?dakujem.

elise
26. mar 2008

mima dá sa priezvisko zmeniť ale iba so súhlasom otca ked je v rodnom liste zapísané.nikto ani rozhodutím súdu sa zmeniť nedá iba ked súhlasí otec dieťaťa aj ked onho nejavil záujem. bolo by vtedy možno lepšie ked by si dala dieťaťu svoje priezvisko ale otca do rodného listu zapísala (kôli alimentom....) potom ak by malo tvoje priezvisko tak by sa dalo meniť. inak je možné iba na svoju žiadosť ale až ked bude plnoleté. ☹ bohužial je to tak

elise
26. mar 2008

ešte sa dá zmeniť tým že nebudeš chceť od biologického otca dieťaťa nič a požiadať o výmaz v rodnom liste ale takto by si nedostala ani alimenty, iba ak by tvoj potenciálny partner chcel uznať dieťa za svoje a ty by si sa zanho vydávala, len biologický , zapísaný otec dáva súhlas☹

takyna
26. mar 2008

mima ahoj, mám ten istý prípad s cérou, musíte ísť s bývalým na mestský úrad presne odbor ti neviem už povedať, ale zistíš si, napíšeš že žiadaš o zmenu priezviska dieťaťa po terazšom manželovi nakolko si vydatá , ja som taký list napísala, že dcéra zle znáša , v škole že má iné priezvisko ako ja a tak dalej...omáčky, bývaly prišiel so mnou na úrad podpísal papier, a dcéra dostala nový rodný list, s novým priezviskom

takyna
26. mar 2008

v tvojom prípade je to podla mna ešte lahšie

jaduska
26. mar 2008

Mimi, toto píšu v zákone, tak čítaj 😉

§ 6
(1) Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

(2) Ak majú manželia spoločné priezvisko, zmenu spoločného priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov. Zmena priezviska sa vzťahuje aj na ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti.

(3) Ak majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska rodiča, ktorého priezvisko má maloletý,
sa vzťahuje na maloletého, ak s tým súhlasí druhý z rodičov.

(4) Zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj
štátnym občanominého štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.

(5) Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykoná na základe
predloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo zmene priezviska.

§ 7
(1) Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu
a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
b) mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
c) mena z dôvodu zmeny pohlavia.

(2) Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak
ide o zmenu priezviska
a) jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné
priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti
b) po rozvode manželstva,3b)
c) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,
d) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského
prechyľovania,3c)
e) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom,
f) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
g) z dôvodu zmeny pohlavia,
h) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich
ostatné deti,
i) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej
manžela.

(3) Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe
písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu; pri zmene
mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.

(4) Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas
s jeho úradne osvedčeným podpisom.

§ 8
Zmena mena alebo zmena priezviska maloletého sa nepovolí, ak by bola v rozpore so záujmom maloletého,
alebo s § 4 ods. 2, alebo ak by bola v rozpore s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ak štátny občan
Slovenskej republiky je tiež štátnym občanom iného štátu.

Príslušnosť na zmenu mena
a zmenu priezviska
§ 9
Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je
príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného
trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej
republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan
Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie
zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný
Obvodný úrad Bratislava.
§ 10
Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný
matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané
meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky,
ktorého sa návrh týka.
§ 11
(1) Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska
musí byť písomná a musí obsahovať
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné
číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto
uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo
vydatá žena,
b) miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike alebo
miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa
žiadosť týka,
c) meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť
týka, zvolila,
d) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela
alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska
aj na tieto osoby,
e) údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť
týka,
f) odôvodnenie žiadosti.
(2) K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska
sa priloží osvedčená kópia týchto dokladov:
a) rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý
muž alebo vydatá žena,
c) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva,
ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,
d) úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť
týka, je vdovec alebo vdova,
e) občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak
ho má mať.
(3) Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska
maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými
zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého
staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť
jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.
Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého
žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj
a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne
osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie
súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal
alebo ak sa súhlas nedal získať,
b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení
spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča,
ak bolo takéto rozhodnutie vydané.
(4) Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa prikladajú
vo forme ich osvedčenej kópie.
(5) Ak obaja rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi,
boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny
mena alebo zmeny priezviska maloletého, žiadosť
o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podáva
poručník, ktorý bol dieťaťu ustanovený.
(6) Ak žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť
týka, žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko
amiesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe,
ktorej sa žiadosť týka.

Tu je celý zákon
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?...

mima3114
autor
27. mar 2008

no dakujem pekne baby.s tymn priezvuskom asi pojdem za pravnikom.teraz co budem mat sud o vyzivne v aprili a tej sudkyni som sa pytala cez telefon,ze ci sa da zmenit priezvisko dietata,ze otec nejavi ziaden zaujem o dieta a ze sa dokonca vyjadril,ze ho nechce nikdy v zivoite viudiet a ona mi povedala,ze ano,ze da sa to,ze najprv treba poriesit toi vyzivne a potom dat sudnou cestou aj tu ziadost o zmenu priezviska,ze tam sa uvedu dovody a tak.

leoni.d
16. apr 2008

pre: ELISE

V prispevku ste uvadzali, ze je mozne zmenit priezvisko dietata, tym, ze sa vzrieknem alimentov na dieta.
Takisto ste pisali, ze sa da v tom pripade vynat priezvisko otca z rodneho listu dietata.
Velmi by som chcela synovi zmenit priezvisko. Je to v tom pripade co ste pisali mozne, zatial som sa s tym nikde nestretla.
Odkial mate tieto informacie?
dakujem za odpoved.

alexandra
16. apr 2008

Nie tym, ze sa zrieknete alimentov na dieta. To, ze o ne pridete ak otec bude vymazany z rodneho listu, je dosledok, nie pricina. Je to samozrejme mozne, ale sposob, akym sa to da zariadit zalezi od toho, ako ste s jeho otcom schopni sa dohodnut, alebo nedohodnut.

elise
16. apr 2008

leoni ip 😉

silvisia
Odpoveď bola odstránená
Zobraz
paradajka123
17. jún 2008

Zmena priezviska dieťaťa
Je mi z toho zle ako niektore ženy konaju. Alimenty to ano ale priezvisko zmenime preco nie. Mám opačný problém. Moj manžel ma syna 9 ročného a jeho matka sa prednedávnom vydala a ma dalsie dieta. Teraz si zmyslela ze malému zmeni priezvisko po nejakom cudzom človeku. Manžel syna navštevuje, chlapec k nám chodil bezproblémov spával všetko bolo o.k. až kým si jeho matka nezmyslela tu hlupost zo zmou priezviska, chlapec sa od vtedy uplne zmenil, matka do nehno husti hluposti a nepravdu o otcovi. Malý sa u nas raz rozplakal a vravel ze mamka ho do toho tlačí. Podotíkam že pri súdnom pojednávaní matka dieťaťa krivo vypovedala v tom zmysle že vraj zmenu priezviska odporuča aj triedna učiteľka a bola to bohapusta lož. Výživne platí pravidelne ba dokonca ešte viac než ma určené. Aky je važ názor? Podarí sa jej tento nezmysel?

mirica
17. jún 2008

paradajka- ak sa tvoj manžel o syna zaujíma a stará - tak to bude veľmi ťažké zmeniť mu priezvisko.....
Na zmenu nestačí to čo povie matka dieťaťa - tvoj manžel dokonca môže požadovať vypočutie dotyčnej učiteľky- ale ani ona nie je psychológ a takéto odporučenie dať nemôže........ak by bývalá tvrdila, že dieťa má z toho , že má iné priezvisko ako zvyšok jeho terajšej rodiny psychické problémy a preto požaduje zmenu priezviska - súd môže nariadiť vykonanie súdnoznaleckého posudku ( ak nie nech na tom trvá manžel)
ku psychológovi by potom išiel syn minimálne 2 krát - raz v sprievode svojej matky a raz svojho otca- a to už nie je tak jednoduché - dieťa je totiž u psychológa samé a ten sa ho šikovne povypytuje aj veci okolo toho - teda aj oklukami na veci z ktorých zistí , či do toho nie je tlačené....

paradajka123
17. jún 2008

dakujem mirica, na sude manzel navrhol pdychologické vyšetrenie pre dieťa ale sudkyna mu povedala ze vraj ak si to vyžiada tak za to bude musieť manžel zaplatiť 15 000,-Sk.....nevieš čo je na tom pravdy

noc25
20. jún 2008

paradajka123 -ahoj je to pravda,ak bude ziadat ktorykolvek z rodicov psychologicke vysetrenie tak si zaplati 15.000,- tiez nam to navrhovala sudkyna...

paradajka123
20. jún 2008

noc25
dakujem za odpoveď. Riešila si niečo podobné aj Ty?

leoni.d
1. júl 2008

Riešim podobný problém. Chcem iba doplniť, že takisto podávam návrh na zmenu priezviska, ktorý sa týka môjho syna.
No máme na to vážne dôvody a nie je ich málo.
Rada by som sa zriekla i alimentov, no podľa zákona to nie je vôbec môžné.
Doporučili nám i vyjadrenie psychológa, tak nás to ešte len čaká.

noc25
11. júl 2008

paradajka123-ahoj ja som mala sud koli navstevam otca pri dcere..on ju chcel bravat na vikendy domov a ja kedze je alkoholik som bola proti tomu a nevedeli sme sa dohodnut na ziadnom obom vyhovujucom rieseni tak nam pani sudkyna navrhla psychologa za ktoreho si vraj zacvakame 15.000,- takze tak...a este moj nazor na tvoj prispevok:ak sa otec o syna stara a plati mu vyzivne,stretava sa s nim tak matka si o zmenu priezviska moze ziadat kolko chce,pretoze slovenske sudy-(niekedy bohuzial)-preferuju biologickeho otca.Tiez som mojmu ex navrhla zmenu priezviska pre nasu dceru,pretoze som sa vydala a tiez mam druhe babo s manzelom ale je to ine ako u vas pretoze dcerin otec sa o nu absolutne nezaujima,nevidel ju vyse roka,neplati vyzivne ani len nezavola,dcera otcom nazyva manzela a nejde jej do hlavicky preco sa ona vola inak a obcas sa predstavuje priezviskom mojho manzela.Samozrejme ze moj ex nesuhlasil a tak hladam nejake riesenie ako jej to priezvisko zmenit dufam ze sa mi to podari...pa

alexandra
11. júl 2008

noc v takychto pripadoch sud obvykle rozhodne v prospech navrhovatelky, pretoze je to v zaujme dietata, aby malo rovnake priezvisko ako matka, surodenec a pripadne otec, ktory sa o nu stara..

noc25
11. júl 2008

alexandra-AHOJ AJ V PRIPADE AK BIOLOG.OTEC JE PROTI?

alexandra
12. júl 2008

noc existuje par pripadov, ked aj vtedy. Samozrejme ale bio otec ostava zapisany v rodnom liste dietata. Nemusi to vsak byt pravidlo.

noc25
13. júl 2008

alexandra-mne nejde o vymazanie z rod.listu len o zmenu priezviska a nevies nahodou kde s tym mam ist musim si napisat navrh na sud?

paradajka123
17. júl 2008

ahoj noc25, takže mali sme súd a bohužiaľ sudkyna zmenila malemu priezvisko....takže okradla mojho manžela o syna a zničlia celý vzťah ktorý spolu vytvárali........nečudujem sa že niektorý biologický otcovia po rozvode na deti kaslu......moj sa staral a chce sa starat a velmi ho rozsudok vzal, sudkyna bola na strane jeho ex aj napriek tomu že len a len klamala.....predstav si nechala si predvolat na sud manželovho syna a ten je tak zmanipulovaný od svojej matky že sa vyjadril že sa chce volat po novom otcovi.......a sudkyna sa k jeho vypovedi priklonika. Vravia že je to v záujme dietata, ale to je bohapusta somarina.......povedte mi v záujme dietata je to aby sudy a sociálna kuratorka rozbyli vzťah s pravím otcom. Manžel mal syna velmi rad, ale to čo spravila sudkyna je nanajviš nemorálne a dosiahla jeho ex manželka len a len to že manžel sa rozhodol syna vydediť.....alimenty bude platit dale, ale to bude to jedine......nech sa potom podakuje maly svojej matke.....

alexandra
17. júl 2008

paradajka prepac, ale myslis si, ze to ako sa dieta vola ovplyvnuje jeho vztah k otcovi? Pretoze ja si dovolim povedat, ze to absolutne nie je pravda. Poznam mnoho takych pripadov, kde maju otcovia k synom a dceram skvely vztah, aj ked mau
ju priezvisko po matke.

noc ano, na sud prislusny k miestu trvaleho bydliska Odporcu..

paradajka123
17. júl 2008

alexandra - ano myslim si že to ovplyvnuje, hlavne ked to bolo jeho jediné dieta a zo zdravotných dôvodov ich viac ani nebude.....

lucifukball
17. júl 2008

ja chcem tiež zmeniť priezvisko synovi, ale stým rozdielom, že jeho biologický tatík na neho zvysoka se.... bere si ho len v tedy ked sa chce ukázať pred nejakou čajou, a z mojej strany je to len formalita malý sa predstavuje priezviskom po terajšom mužovi a to má len 4 roky a sám od seba, nikto ho do toho netlačí ani nenúti. takže pojdem aj cez mrtvoli a dám do toho všetko, aby som dosiahla svoje!!!

lucifukball
17. júl 2008

paradajka a to ho teraz toho syna miluje menej alebo vobec zato že má iné priezvisko? ved ked bude mat osemnásť tak si ho môže zmeniť spat, nie?

paradajka123
17. júl 2008

lucifukball - nemusiš ist cez žiadne mrtvoli, sudy su vždy priklonene zenam.....otec ma len povinnost platit a nič viac.
Tu nejde o to či ho ma rad alebo nie, ide predsa o to ze je to jeho jediny syn. Ak by si mala len to jedine dieta nebranila by si sa tomu aby nosilo priezvisko po nejakom cudziom človeku, aj ked je to len manžel jeho matky....manželou predsa jeho matka moze mat este 100 a to stale bude syna navadzat aby sa volali po novom tatkovi.

lucifukball
17. júl 2008

vieš u nás je to trochu iné, bývalý ma dve deti každé s inou a teraz má zasa nejakú narazenú, a ani o jedno nejavý normálny záujem. ked sa pýtam na výživné tak povie ze nemá, ved moj muž zarába. tak o čom to je? prečo by ho mal môj muž chovať, živiť, vychovávať a nemohol by mať malý jeho priezvisko? trošku iný prípad od vášho vy máte presný opak, ako tvrdíš tvoj muž sa o syna zaújma...

paradajka123
17. júl 2008

ano plati na neho, kupuje mu co si len maly zažiada, plati mu aj nejake poistky.....ved je jeho, tak nema aspon jedine pravo aby sa po nom volal. Terajsi manzel lejo ex ma deti ako smeti tak mu chyba akurat meno jeho syna.......skôr to je to ta ze chceli ubližit manželovi na tom najcitlivejsom mieste a ver mi ze sa im to aj podatilo......len si neuvedomuju ze na to doplati len a len mali......my sme sa uz začali bavit aj o adopcii.....a možna ze ho bude mat rado cudze ako vlastne, ktore je ovplivnovane matkou.

lucifukball
17. júl 2008

a malý ostáva aj v rodnom liste po biologickom otcovi? viez je tam sanca ze keby sa raz rozviedli tak on bude platit výživné na dieta ktoré neni jeho? keby to tak bolo tak mozno by na to nepristál. ale zasa ani nemôžes vediet ako je to u nich doma v rodine, mozno je aj tam malí spokojný, tažko povedať. ja len viem ze môj syn sa k tatkovi nemá, a za to si môže on sám. ved terajsieho muža zboznuje a to si nezískal ani darčekmi ani peniazmi len sa mu viac venoval a venuje ako jeho vlasný tatko. darmo, nie všetky prípady zmeny priezviska sú rovnaké.