Zmena priezviska dieťaťa

12. máj 2023

Dobrý deň
Riešil niekto zmenu priezviska maloletého dieťaťa pokiaľ rodičia nie sú zobratí ?
Pôjdem samozrejme na matriku sa opýtať na všetko potrebné.
Stačí len žiadosť o zmenu podpísanú oboma rodičmi ?
Je to zdĺhavý proces alebo v prípade súhlasu oboch rodičov to prebehne hladko a bez súdu ?
Ďakujem za vaše skúsenosti

maranco
12. máj 2023

Info k tomu je na
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/...

Žiadosť o zmenu priezviska sa dá vyplniť aj cez internet ak máte občianske preukazy vydané po 7/2021.
Pravdepodobne na zmenu priezviska bude potrebné povolenie okresného úradu.

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:
5. dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
7. maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
8. maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela