PRO    Zbehy (okres Nitra)    159     Profil používateľky
Zbehy (okres Nitra)    159     Profil používateľky
Ceny poštovného :
Balíky odosielame len Kuriérskou službou GLS za 3 Eurá.
Je to najrýchlejší spôsob doručenia a tovar Vám bude doručený priamo domov. Nemusíte chodiť na Poštu...
V minulosti sme posielali aj Slovenskou poštou za 2,80 Euro, ale na základe zlých skúsenosti, dlhej doručovacej doby a vysokej ceny za poskytované služby sme sa rozhodli už odosielať náš tovar len Kuriérskou službou, ktorá stojí nášho zákazníka len o 20 centov viac a náš zákazník má tovar doma hneď na druhý deň a privezený mu je priamo domov.

Pri nákupe tovaru nad 55 Euro Vám bude tovar doručený zdarma Kuriérskou službou GLS

Kontakt :
Telefonický kontakt (Orange): 0905576802 alebo 0905432000
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.triprasiatka.sk je:
Firma: FuN FilM,s.r.o
821, 951 42 Zbehy (pri NR)
IČO: 36781321
DIČ: 2022387730
IČ DPH: SK 2022387730
Meno držiteľa účtu: FuN FilM,s.r.o
IBAN: SK6375000000004031120644

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.triprasiatka.sk, www.3prasiatka.sk a www.tri-prasiatka.skPrevádzkovateľ internetového obchodu www.triprasiatka.sk je:

Firma : FuN FilM,s.r.o

Zodpovedná osoba: Janka Synčák Cukerová

821, 95142 ZbehyIČO: 36781321

DIČ: 2022387730

IČ DPH: SK 2022387730

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 19857/VKontaktný e-mail:

obchod@triprasiatka.skTel: +421(0)905432000

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj:

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50, Nitra 1

Odbor technickej kontroly výroby a ochrany spotrebiteľa

Tel.č. 037/7720001, 037/7720034

Fax… 037/7720024

e-mail: nr@soi.nrOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu :

FuN FilM, s.r.o. - prevádzkovateľ internetového obchodu www.triprasiatka.sk

Účel, na ktorý spracuvávame osobné údaje :

Osobné údaje sú použité len kvôli vybaveniu objednávky ktorú Ste si spravili v našom e-shope. Po odoslaní objednávky, doručení a po celkovom uzavretí objednávky, prípadne vybavení reklamácie tieto osobné údaje už nebudú použité. Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.

Kto bude mať prístup k Osobným údajom našich zákazníkov :

Osoba, ktorá objednávky vybavuje, ekonomická kancelária a firmy, ktoré zásielky prepravujú a doručujú. V našom prípade je to buď Slovenská pošta alebo Kuriérska služba GLS. Osobné údaje potrebné pri registrácii v našom e-shope :

Meno, Priezvisko, prípadne názov firmy, IČO a kontaktná osoba, adresa (fakturačná a prípadne dodacia), e-mail a telefónne číslo.

Zmena alebo vymazanie osobných údajov : Ak sa prihlásite do nášho e-shopu, máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás evidujeme, môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť stačí poslať e-mail na obchod@triprasiatka.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

Na našej stránke môžu nekupovať ako fyzické, tak aj právnické osoby za podmienky dodržania nižšie uvedených pravidiel.

OBJEDNÁVKA

1.

Spotrebiteľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.triprasiatka.sk , www.3prasiatka.sk , prípadne www.tri-prasiatka.sk písomnou formou: objednávky cez e-shop.

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú prípadne aj fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ prípadne aj IČ DPH.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej dopravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Následne predávajúci objednávku spotrebiteľovi potvrdí písomnou formou t.j. e-mailom alebo telefonicky.

4.

V prípade vytvorenia objednávky v ktorej bol ako spôsob platby zvolený Prevodný príkaz a spotrebiteľ platbu do siedmich dní neuhradí, objednávka bude stornovaná.I.DODACIE LEHOTY

1.

Predávame len tovar, ktorý máme aktuálne skladom.

2.

Vo výnimočnom prípade, keď niektorý druh tovaru nie je aktuálne skladom, v tomto prípade s Vami budeme túto situáciu konzultovať aby sme sa dohodli o možnom riešení a ďalšom postupe.

3.

Predávajúci objednaný tovar zasiela v rámci Slovenskej republiky. Do zahraničia tovar zašleme, ale až po individuálnej dohode predávajúceho s kupujúcim.

4.

Ak si spotrebiteľ tovar v dodacej dobe neprevezme a tovar bude vrátený predávajúcemu, predávajúci je oprávnený odmietnuť uzavrieť ďalšiu zmluvu s týmto spotrebiteľom !

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobkov, dovozcov a podobne. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

2.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom na účet predávajúceho.

3.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné, poštovné (platí len na objednávku nepresahujúcu 55 euro) a prípadne aj cenu dobierky (pokiaľ suma nebola uhradená vopred prevodom na číslo účtu predávajúceho).

4.

Spôsob dopravy :

a. Balíky odosielame Kuriérskou službou GLS - 3 Eurá

b. Pri objednávke nad 55 Eur Vám poštovné neúčtujeme.

Uvedené ceny sú len za poštovné. Za Dobierku si účtujeme príplatok 2 Eurá za balík.

5.

Výška nákladov na dopravu (poštovné), bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri vypísaní objednávky spotrebiteľom.

III.PREBERANIE TOVARU

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, prípadne po dohode s kuriérom aj na inej dohodnutej adrese.

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny, príp.ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkt a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo produktu ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.IV. Odstúpenie od zmluvy

1.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu – najmä originál faktúru, ktorú obdržal pri jeho kúpe spolu s tovarom.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.

2.

Po dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní od odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorú spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

3.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenia od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.V. Záruka a servis

1.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou o zaplatení produktu predávajúcemu. (Ak sa pri produkte nachádzali, tak aj vrátenie manuálov, záručného listu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v Záručnom liste)

2.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nevhodným čistením, praním, žehlením výrobku (keďže je nevyhnutné niektoré výrobky žehliť z druhej strany, aby sa neporušila napríklad nažehľovačka, ktorá sa na produkte nachádza). Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Výmena tovaruTovar sa vymeniť bohužiaľ nedá.

Ak tovar z rôznych dôvodov potrebujete vymeniť, pošlite nám ho aj s Vašim IBAN a my Vám vrátime za tovar pokiaľ nebol používaný a v originál stave peniažky.

Následne si môžete novou objednávkou objednať tovar ktorý potrebujete.VII. Záverečné ustanovenia

1.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcimi a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.3.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
viki_lv
31. jan 2023
Veľká spokojnosť s nákupom i s prístupom 🍀
katusstek
23. jan 2023
Odporúčam 👍
annaprincikova
22. dec 2022
Milá predávajúca. Tovar rýchlo prišiel. Všetko prebehlo v poriadku. Odporúčam
doda8
21. dec 2022
Určite odporúčam, všetko prebehlo na 1*. Ďakujem za opäť skvelý obchod. 👍
miskajan
26. okt 2022
Neviem či som jediná ktorej pani neodpovedá na správy ale kúsok ma to zaráža keďže sa jej už 3 mesiace neviem dopisat. A to chcem len jedne rifle pre syna kúpiť. Ak sa mi ozve určite zmením hodnotenie
3prasiatka_sk
27. okt 2022
Dobrý deň. Áno. Máte pravdu. Pochybili sme. Komunikovali sme spolu v marci. Dohadovali sme spolu už spôsob doručenia...avšak nastal z našej strany problém. Záhadne nám zo skladu tieto rifličky zmizli a dodnes sa nenašli ... vysvetlila som Vám to už aj v našej súkromnej komunikácii. V tom období sme mali množstvo objednávok a zabudla som Vám to napísať. Vy Ste sa od marca nepripomenuli, tak zostalo z našej strany ticho. Každopádne pochybenie bolo na našej strane a my sa Vám za to ospravedlňujeme. Hodnotenie prosím nemeňte. Je to Vaša skúsenosť s našim obchodom a my to už teraz nevieme zmeniť. Každopádne nás daná situácia mrzí. 3prasiatka
lulu1217
12. okt 2022
Ďakujem za obchodík, veľmi rada odporúčam 🙂 rýchle dodanie, pekný tovar!
svaligurska
9. okt 2022
Spokojná
armeria
4. okt 2022
Spokojnosť, rýchle dodanie.
jaja1411
12. aug 2022
Veľmi príjemné nakupovanie, nemám čo vytknúť 👍☺️😉
lusy03
22. jún 2022
100%-ná spokojnosť po všetkých stránkach - určite odporúčam 🙂👍🙂
danaf
19. apr 2022
Obchodík všetkým s radosťou odporúčam,rýchle dodanie ,skvelá komunikácia ďakujem 👍🙂👍
lienkafis
26. feb 2022
Perfektný obchod, mila komunikacia a rychle dodanie, odporucam ❤️
zuzulka362
12. jan 2022
skvelá komunikácia, dovoz až domov, veľmi milá a ústretová predávajúca, odporúčam všetkými desiatimi😉😉
vdmp
7. jan 2022
Veľká veľká spokojnosť. Vynikajúca komunikácia, info o prijatí platby, určite nákupim aj nabudúce 🥰🥰
dzulaja
5. jan 2022
Ďakujem, všetko bolo veľmi rýchle. Spokojnosť. 😉👍
helulik
22. dec 2021
Spokojnosť odporúčam 👌♥️
majulda44
10. dec 2021
Ste úplne najlepší, ďakujem za bleskové doručenie. Obchod vrele odporúčam.
miroslavamiruska
10. dec 2021
Rýchlejší obchod som ešte nezažila, super komunikácia, doporučujem na 100%👍👍👍👌🔝🔝
cupinka100
6. dec 2021
Neskutocne mila Pani🙂ochotna zlata a tovar krasny.Rada sa opät vratim.Dakujem Vam.
bublinka114
1. dec 2021
Rýchla bezproblémová komunikácia aj odoslanie tovaru. Ďakujem a rada doporučujem.
sivia
23. nov 2021
Dakujem pekne za mily obchodik.Prajem vsetko dobre. silvia
malalucka03
22. okt 2021
Super obchodík skvelá komunikácia, rýchle dodanie. Odporúčam a ďakujem. 😊
galapaga1
17. sep 2021
Rýchla odpoveď,rýchle dodanie. Obchod na jednotku 👍
darinb
30. aug 2021
Maximálna spokojnosť.
zlatava
20. aug 2021
Maximálna spokojnosť s tovarom aj s rýchlym doručením.Všetkým môžem len a len odporúčať.
kacena2305
10. aug 2021
Milá a ochotná predávajúca, určite odporúčam
anjelik1281
28. júl 2021
Obchodík vrelo odporúčam a ďakujem za super čižmy.😉
zuzka227
17. jún 2021
Predávajúcu mamičku vrelo odporúčam. Veľmi milá a príjemná predávajúca. Tovar top stav. Ďakujem za opätovný obchodík na 1* a budeme sa tešiť znova aj niekedy nabudúce. 🙂 👍
katulik1108
14. jún 2021
Obchodík odporúčam 👍super komunikácia a rýchle vybavenie a dodanie. Ďakujeme ❤️
martinammj
20. máj 2021
Vrelo odporúčam, milá, rýchla super komunikácia Vďaka
maco33
19. máj 2021
Veľká spokojnosť 🤗 rýchlosť, jednanie doručenie 1*
zuzulka362
18. máj 2021
môj ďalší nákup prebehol na 1*, rýchle dodanie, odporúčam na 100%😉😉😉
hudry22
8. apr 2021
Super rychly obchod.vsetko prebehlo na 1*. Odporucam 👍😉
l3nuska
17. mar 2021
Super obchod
sandazu
16. mar 2021
Ďakujem pekne za výborný nákup...vrelo odporúčam... všetko na 1*.
zuzka227
5. mar 2021
Predávajúcu mamičku vrelo odporúčam. Veľmi milá, ochotná a dobrosrdečná. Veľmi príjemná komunikácia. Tovar dodaný rýchlo, top stav. Ďakujeme. 🙂
mariaplanavska
5. mar 2021
Obchodik určite odporučam😉 a aj pani je velmi mila 😀.čižmičky su krasne a extra lahučke😍
spajky
24. feb 2021
Dakujem a odporúčam
verca201
8. feb 2021
Skutočne profesionálny a zároveň milý prístup, odporúčam nakupovať 😊
darina114
22. jan 2021
maminku vrelo odporúčam dakujem veeelmi pekne aj za pomoc pri kupe topanok rychle dodanie rychle jednanie len odporúčam 🙂
aninka1949
20. jan 2021
S týmto obchodíkom som maxim spokojná, určite tu budem kupovať a odporúčam!!!❤🙂
veronika2405
18. jan 2021
👌👌👌Perfektné pančuchy Mile. 100% spokojnosť aj s pani predávajúcou, veľmi milá a ochotná. ❤️❤️❤️
05ada
14. jan 2021
DAKUJEM, najlepsi obchod aky som kedy urobila. Maminka maximalne ochotna, moc nam pomohla, Dnes snehule prisli a ideme na sankovacku. Lenka sa uz moc tesi. Obchodik moc odporucam❤
ivanetka
11. jan 2021
Predávajúca super určite odporúčam na 100% 👏💯👍🥰
cimbelina
7. jan 2021
Odporucam,obchodik prebehol velmi rychlo,som spokojna.
lacibo
2. jan 2021
super milá a ústretová predávajúca, ďakujeme za krásny tovar!🙂
silvia5991
30. dec 2020
Rychla komunikacia aj dodanie 🙂
malena0001
15. dec 2020
spokojnosť 100 %
szilvia86
15. dec 2020
100% spokojnost! Dakujem!
lubaska21
25. nov 2020
Bezproblémový obchodík, na 100% odporúčam 😎