Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
PRO    Kalinkovo (okres Senec)    7     Profil používateľky
Kalinkovo (okres Senec)    7     Profil používateľky
Milí záujemci,
ďakujem, že ste zavítali ku mne. Na modrom koníku vám ponúkam nové hračky známych značiek, ktoré môžete objednať aj priamo na www.babaloo.sk. Tovar posielam:
- kuriérom GLS: objednávky do 79,99 EUR za 3,90 EUR
- na výdajné miesto Packeta (Zásielkovňa): objednávky do 79,99 EUR za 2,60 EUR
- objednávky nad 80 EUR = doprava kuriérom GLS zdarma
- poplatok za dobierku je 1 EUR.

Drobné hračky Vám po dohode viem poslať aj slovenskou poštou za ceny pošty plus 20% DPH:
- poštovné obyčajne do 500 g za 1,32 EUR (na zodpovednosť kupujúcej)
- poštovné doporučene do 500 g 2,40 EUR
Celé obchodné podmienky nájdete nižšie.

Taktiež tu ponúkam veci po mojich deťoch a mne, ktoré sú málo nosené a ešte dobre poslúžia. Tie pošlem slovenskou poštou ako doporučený list respektíve aj ako obyčajnú zásielku po dohode, v tom prípade však nenesiem zodpovednosť za prípadnú stratu.

OBCHODNÉ PODMIENKY
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prevádzkovateľom e-shopu www.babaloo.sk je spoločnosť babaloo, spol. s r.o., so sídlom Dubová 411/22, 900 43 Kalinkovo, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 57316/B, IČO 44 651 724, DIČ 2022798657, IČ DPH SK2022798657 (spoločnosť je platcom DPH), bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu 2621052654/1100, telefonický kontakt 0905/ 420 600, mailový kontakt info@babaloo.sk (ďalej „predávajúci").

Objednaním akéhokoľvek tovaru z ponuky dáva Predávajúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172–3
fax č.: 02/ 58272 170

2. OBJEDNÁVKA
Kupujúci si tovar objedná z ponuky e-shopu vložením do košíka a vyplnením objednávky.

Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade nutnosti objednania tovaru vás budeme do 2 pracovných dní kontaktovať telefonicky alebo mailom kvôli záväznému potvrdeniu objednávky a dodacej lehoty.

Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, t.j. vrátane poštovných a balných poplatkov.

Kupujúci môže objednávku stornovať bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky. V prípade stornovania už záväzne potvrdenej objednávky má predávajúci nárok na vzniknutú škodu.

Predávajúci môže objednávku stornovať v prípade, že uvedený tovar nie je na sklade a nie je ho možné ani objednať.

3. PLATOBNÉ  PODMIENKY  A CENY
Kupujúci môže vykonať platbu za tovar nasledovne:

- bankovým prevodom na číslo účtu SK9611000000002621052654, BIC (SWIFT) TATRSKBX pred prevzatím tovaru,
- v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí od kuriéra alebo na výdajnom mieste Packeta (dobierka),
- v hotovosti pri osobnom prevzatí.

Ak Kupujúci (pri platbe pred prevzatím tovaru) neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra, kde bude rozpísaný tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov a poplatok za dopravu.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia v tomto internetovom obchode v čase objednania. Uvedené ceny sú platné len pre internetové objednávky, v kamennej predajni sa ceny môžu líšiť.  

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, ak by došlo k výraznému zvýšeniu ceny u dodávateľa, ktorú tento včas neoznámil po predchádzajúcom odsúhlasení Kupujúcim.

4. DODACIE PODMIENKY
Objednaný tovar bude odoslaný resp. odovzdaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom:
- Kuriérom na adresu
- Na výdajné miesta Packety (Zásielkovne)
- Osobne

Tovar, ktorý je na sklade, bude odoslaný Kupujúcemu do 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho alebo od prijatia objednávky (v prípade zaslania na dobierku).
V prípade nutnosti objednania tovaru bude Kupujúci oboznámený o dodacích lehotách, ktoré sú zvyčajne 4-10 pracovných dní.

V prípade, že pri niektorých položkách bude dodacia lehota dlhšia, Kupujúci sa môže rozhodnúť, či počká na dodanie kompletnej objednávky alebo sa objednávka realizuje čiastočne.

Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje nasledovné náklady:

Hodnota objednávky Kuriér Packeta Poplatok za Osobný odber Osobný odber
GLS (Zásielkovňa) dobierku do 14,99 EUR nad 15 EUR
____________________________________________________________________________________________________________________________
Do 79,99 EUR 3,90 EUR 2,60 EUR 1 EUR 1 EUR 0 EUR
Nad 80 EUR 0 EUR -- 1 EUR

5. VRÁTENIE TOVARU
Zakúpený tovar môže Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru  v zmysle
Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z.

Tovar musí byť Predávajúcemu zaslaný nepoškodený, neotvorený, v pôvodnom, nepoškodenom obale ako poistený balík (nie na dobierku) na adresu babaloo s.r.o., Kalinkovo 411, 900 43. Zároveň Kupujúci zašle písomné odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy na finančné vysporiadanie. Suma za vrátený tovar bude odoslaná Kupujúcemu najneskôr do 15 dní od vrátenia tovaru.

6. REKLAMÁCIE A SERVIS
Ako záručný list slúži faktúra, ktorá bude priložená v zásielke. Záručná doba je v zmysle zákona 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

V prípade uznania reklamácie má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis problému.

Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na objednavky@babaloo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.babaloo.sk, spoločnosť babaloo, s.r.o., IČO: 44651724, Kalinkovo 411, 900  43 uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Ing. Jana Garčeková                                                                                                           
konateľ babaloo, s.r.o.
Zobraz celé podmienky
Kategória
Cena v EUR
Veľkosť
Pre koho
Kľúčová farba

671 inzerátov

Aktualizované