PRO    Nové Zámky    305     Profil používateľky
Nové Zámky    305     Profil používateľky
Vážený zákazníci / čky,

sledujte nás na instagrame: @predaj.skvelo

Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami:

Od 1.7.2019 platí pri celej uvedenej ponuke tu na MK POŠTOVNÉ:

ZÁSIELKA DOPORUČENÝ LIST 2.triedou...............................2 EURÁ
ZÁSIELKA OBYČAJNÝ LIST 2.triedou......................................1,10 EUR (NA ZODPOVEDNOSŤ KUPUJÚCEJ)
ZÁSIELKA BALÍK NA POŠTU....................................................2,70 EUR

Uvedené ceny poštovného platia na území SR pri úhrade vopred na účet.

OBJEDNANIE TOVARU:

- Odoslaním objednávky sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu

- Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín emailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru

- Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene

- Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 15 dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho)

- Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba písomnou formou (e-mailom alebo poštou) do 24 hodín od odoslania objednávky. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).CENA TOVARU:
- Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.
- K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia
- V sume poštovného je zahrnuté poštovné a balné
- Poštovné hradí kupujúci podľa veľkosti nákupu - balíčka


TOVAR JE MOŽNÉ UHRADIŤ:

- Prevodným príkazom prostredníctvom IB na účet predajcu
- Vkladom na účet predajcu
- Zaslaním prostredníctvom pošty formou poštovej poukážky U - na hore uvedenú adresu predajcu /zodpovednosť za tento spôsob platby je na kupujúcom/


DODACIE PODMIENKY:
- Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
- Ak nie je tovar na sklade, treba ho objednať priamo u výrobcu alebo dodávateľa, treba sa riadiť dodacou lehotou do 15 dní, ak nie je uvedené inak.DOPRAVA TOVARU:
- Predaj a doručenie tovaru sú vykonávané len v rámci Slovenskej republiky
- Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s. vo forme balíka alebo listu.
- Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
- Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu pošty. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky
- Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.ZÁRUKY A REKLAMÁCIE:
- Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom
- Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať
- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním V prípade uplatnenia reklamácie kupujúci kontaktuje priamo predávajúceho, a to e-mailom, alebo telefonicky kde bude informovaný o ďalšom postupe
- Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak, aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry a záručného listu
- Oprávnená záručná oprava je bezplatná.
- Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj dodací a záručný list vo forme faktúry.
- Záruka na nový tovar 24 mesiacov .
- Na POUŽITÝ TOVAR sa záruka nevzťahuje, zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje iba na vady, ktoré tieto veci mali pri prevzatí zákazníkom. Ak vyje takáto vada najavo až dodatočne, je stanovené dvanásťmesačná lehota pre reklamáciu vady kupujúcim a pre uplatnenie práva zodpovednosti za vady. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané v inzeráte alebo v všeobecne v obchodných podmienkach.


VRÁTENIE TOVARU:
- V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru,pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.

- Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný (vrátane záručného listu, návodu a pod.) nepoškodený a nepraný. Vrátiť bez udania dôvodu ide aj nový tovar, ktorý nemá pôvodný obal, bol vyskúšaný alebo nemá visačky. Potom si predajca môže vrátenú čiastku ponížiť o opotrebenie výrobku. Je potrebné túto informáciu oznámiť vopred!

- Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote 7 dní, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:
• Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu (viď vyššie)
• tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
• Tovar prosíme, posielajte doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
• Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám uhradenú sumu zašleme na Váš účet (najneskôr do 15 dni) po fyzickom obdržaní tovaru.
• V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho.

Je možné sa dohodnúť na výmene tovaru avšak poštovné hradí kupujúca strana a to i druhý krát !!!

Samozrejme aj ja pridávam hodnotenie - rovnako ako vy :D

Teším sa na milú spoluprácu...
Zobraz celé podmienky
skvelo: Nakúpte nad 20 eur + poštovné a dostanete hodnotný darček :)
Kategória
Cena v EUR
Veľkosť
Pre koho
Kľúčová farba

42 inzerátov

Aktualizované