Ak si jeden z manželov založí viac investičných účtov, má druhý z manželov nárok na peniaze z účtov?

Zodpovedané
1. aug 2022

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom BSM pri investíciách, keď je investičný účet len na jedného z manželov. Vychádzam z toho, že príjmy v manželstve sú spoločné, aj keď má každý svoj účet v banke.

Ak si jeden z manželov založí viac investičných účtov, pravidelne investuje, tak má druhý z manželov nárok na tie peniaze?

Zmluva je len na jedného.

Ak by sa riešilo zúženie BSM, ako je to v tomto prípade s investíciami?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak by ste mali bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tak po smrti druhej osoby by peniaze išli do dedičského konania a dostali by ste z nich svoju časť - rovnako tak aj po rozvode.

Pred smrťou/rozvodom by ste mohli s týmito účtami/peniazmi disponovať iba v prípade, ak by ste mali dispozičné práva (väčšinou sa to dojednáva priamo v zmluve alebo na doplnkovom tlačive). Čo sa týka rozvodu a vysporiadania majetku investícií, to je skôr otázka na právnika, takže túto informáciu si overte aj u neho.

Ak by ste mali zúžené BSM, tak by ste na to nemali nárok. Avšak zúženie BSM sa vždy zužuje na konkrétny majetok/veľkosť majetku, ale to je takisto otázka na právnika/notára.


RELYON Team
finanční špecialisti v oblasti hypoték, poistenia a investícií
email: financna.poradna.relyon@gmail.com
mobil: 0905 189 025, 0917 294 220, 0944 214 816
web: www.reylon.sk