Exekúcia a zákon číslo 233/2019. Poradíte mi?

Zodpovedané
Peniaze
27. máj 2020

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom zákona č. 233/2010. Od roku 2010 som mala exekúcia a teraz som to chcela splatiť. Exekútor mi povedal, že netreba kvôli zákonu 233/2019. Vraj mám čakať.

V zákone sa píše, že čakacia doba je 5 rokov.

Odkedy sa počíta 5 rokov?

Čo znamená zákon č. 233/2019?

Ďakujem

Dobrý deň,

Váš dotaz patrí skôr do právnej poradne. Môžete sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci.

Zákonom 233/2019 by mali byť zastavené niektoré exekučné konania začaté pred 1.4.2017. Zákon sleduje urýchlené zastavenie nemajetných exekúcií bez potreby rozhodnutia súdu o ich zastavení. Podľa zákona by mala lehota plynúť odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi.

Nejde však o exekučnú amnestiu. Právny nárok veriteľa zostáva zachovaný a veriteľ je oprávnený v zákonom stanovenej lehote podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie. Aj preto by úhrada záväzkov znamenala zbavenie sa bremena raz a navždy.

Zvážte právne poradenstvo, prípadne aj cez Centrum právnej pomoci - https://www.centrumpravnejpomoci.sk/.

Pekný deň.


Ing. Michal Ducký
www.finporadna.sk
email: posta@finporadna.sk
tel: 0901 923 111