Aké odvody platí živnostník prvý rok?

Zodpovedané
22. máj 2024

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať ohľadom práce môjho manžela. Nastupuje do novej práce a má na výber - živnosť alebo na TPP. Chcela by som sa Vás spýtať na tú živnosť, konkrétne na odvody počas prvého roka.

Platí sa mesačne iba zdravotná poisťovňa?

Stačí platiť najnižšiu sumu a nič iné?

Podáva sa potom až daňové priznanie v budúcom roku a platí daň zo zárobku za celý rok 15%?

Či aj niečo iné?

Daňový bonus na deti sa dá vyplatiť iba naraz v tom daňovom priznaní?

Ďakujem

Dobrý deň,

svojej zdravotnej poisťovni oznámi, že sa stal SZČO. V prípade, ak požiada o oznámenie pri ohlásení živnosti, má ju už splnenú a už neoznamuje nič. Povinnosť platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne vzniká už prvým dňom vykonávania činnosti SZČO. Platenie zdravotných odvodov funguje na preddavkovom princípe. Fyzická osoba platí preddavky, pričom zdravotná poisťovňa po skončení zdaňovacieho obdobia spraví ročné zúčtovanie preddavkov. Výsledkom môže byť preplatok či nedoplatok. Viac informácii nájdete na stránkach zdravotných poisťovní.

Povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie vzniká v prípade, ak jeho príjmy zo živnosti prekročia hranicu platnú pre daný rok. Či vzniká povinnosť a výšku odvodov prehodnocuje sociálna poisťovňa na základe podaného daňového priznania. Povinnosť platiť vzniká vždy k 1.7. nasledujúceho roka. Teda u neho to bude 01.07.2025, ak nepožiada o odklad DP za rok 2024.

Podať Daňové priznanie je povinný už formou elektronickej komunikácie s FS. Odporúčam uzavrieť Dohodu o elektronickej komunikácii s daňovým úradom.

Predpokladám, že jemu postačia paušálne výdaje.
Daň z príjmov pre FO veľmi zjednodušene:
Zdaniteľné príjmy - 60% paušál - platené odvody do SP a ZP - nezdaniteľné časti = základ dane a z toho sa vypočíta daň, podľa výšky príjmov je aj sadzaba dane.

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je živnostník povinný viesť evidenciu o:

  • Príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov.
  • Zásobách a o pohľadávkach.


Viac nájdete v priloženom linku, kde som podrobnejšie popísala jednotlivé možnosti:
https://www.modrykonik.sk/ask-an-expert/poradna...

SZČO o daňovom bonuse vypĺňa priamo v daňovom priznaní (možný nárok na ročný DB).


S prianím pekného dňa,
Lenka